Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cisek wydał wyjaśnienia do pytań skierowanych przez oferentów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cisek wydał wyjaśnienia do pytań skierowanych przez oferentów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W dniu 7 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cisek wydał wyjaśnienia do pytań skierowanych przez oferentów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 kwietnia 2014 roku pod pozycją 110730 - 2014.

Poniżej zamieszczono do pobrania pliki dotyczące tego przetargu:

 1. PDFOgłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w Landzmierzu.pdf (387,14KB)
 2. PDFSIWZ kanalizacja Landzmierz.pdf (298,95KB)
 3. PDF01. Oferta.pdf (423,02KB)
  DOC01. Oferta.doc (55,00KB)
 4. PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf (339,41KB)
  DOC02. Oświadczenie art.22 ust.1.doc (25,50KB)
 5. PDF03. Wykaz robót.pdf (168,99KB)
  DOC02. Oświadczenie art.22 ust.1.doc (25,50KB)
 6. PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf (171,07KB)
  DOC04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.doc (30,00KB)
 7. PDF05. Wykaz osób.pdf (122,82KB)
  DOC05. Wykaz osób.doc (35,00KB)
 8. PDF06. Oświadczenie dot. uprawnień.pdf (161,00KB)
  DOC06. Oświadczenie dot. uprawnień.doc (24,50KB)
 9. PDF07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.pdf (172,08KB)
  DOC07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.doc (29,50KB)
 10. PDF08. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf (338,14KB)
  DOC08. Oświadczenie art.24 ust.1.doc (25,50KB)
 11. PDF09. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf (351,74KB)
  DOC10. Wzór pełnomocnictwa.doc (33,50KB)
 12. PDF10. Wzór pełnomocnictwa.pdf (418,10KB)
  DOC10. Wzór pełnomocnictwa.doc (33,50KB)
 13. PDF11. Wzór karty gwarancyjnej.pdf (361,86KB)
 14. PDF12. Projekt umowy kanalizacja Landzmierz.pdf (286,63KB)
 15. PDF13. Przedmiar robót.pdf (128,29KB)
 16. PDF14.1.1.Proj.bud.-część I str 1 - 46.pdf (3,22MB)
 17. PDF14.1.2.Proj.bud.-część I str 47 - 53.pdf (3,70MB)
 18. PDF14.1.3.Proj.bud.-część I str 54 - 56.pdf (2,41MB)
 19. PDF14.1.4.Proj.bud.-część I str 57 -59.pdf (2,59MB)
 20. PDF14.1.5.Proj.bud.-część I str 60 - 65.pdf (2,30MB)
 21. PDF14.2.1.Proj.bud.-część II str 1 - 21.pdf (3,99MB)
 22. PDF14.2.2.Proj.bud.-część II str 22 - 23.pdf (1,38MB)
 23. PDF15. Specyfikacja Techniczna Landzmierz.pdf (1 019,95KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aniela Kłosek
Data wytworzenia: 2014-04-02