Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cisek wydał wyjaśnienia do pytań skierowanych przez oferentów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cisek wydał wyjaśnienia do pytań skierowanych przez oferentów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W dniu 7 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cisek wydał wyjaśnienia do pytań skierowanych przez oferentów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 kwietnia 2014 roku pod pozycją 110730 - 2014.

Poniżej zamieszczono do pobrania pliki dotyczące tego przetargu:

 1. PDFOgłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w Landzmierzu.pdf
 2. PDFSIWZ kanalizacja Landzmierz.pdf
 3. PDF01. Oferta.pdf
  DOC01. Oferta.doc
 4. PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf
  DOC02. Oświadczenie art.22 ust.1.doc
 5. PDF03. Wykaz robót.pdf
  DOC02. Oświadczenie art.22 ust.1.doc
 6. PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf
  DOC04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.doc
 7. PDF05. Wykaz osób.pdf
  DOC05. Wykaz osób.doc
 8. PDF06. Oświadczenie dot. uprawnień.pdf
  DOC06. Oświadczenie dot. uprawnień.doc
 9. PDF07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.pdf
  DOC07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.doc
 10. PDF08. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf
  DOC08. Oświadczenie art.24 ust.1.doc
 11. PDF09. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf
  DOC10. Wzór pełnomocnictwa.doc
 12. PDF10. Wzór pełnomocnictwa.pdf
  DOC10. Wzór pełnomocnictwa.doc
 13. PDF11. Wzór karty gwarancyjnej.pdf
 14. PDF12. Projekt umowy kanalizacja Landzmierz.pdf
 15. PDF13. Przedmiar robót.pdf
 16. PDF14.1.1.Proj.bud.-część I str 1 - 46.pdf
 17. PDF14.1.2.Proj.bud.-część I str 47 - 53.pdf
 18. PDF14.1.3.Proj.bud.-część I str 54 - 56.pdf
 19. PDF14.1.4.Proj.bud.-część I str 57 -59.pdf
 20. PDF14.1.5.Proj.bud.-część I str 60 - 65.pdf
 21. PDF14.2.1.Proj.bud.-część II str 1 - 21.pdf
 22. PDF14.2.2.Proj.bud.-część II str 22 - 23.pdf
 23. PDF15. Specyfikacja Techniczna Landzmierz.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aniela Kłosek
Data wytworzenia: 2014-04-02