Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2013 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

ABSOLUTORIUM:

Zmiany do budżetu w 2013 roku:

 • Uchwała Nr XXX/178/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXX/177/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/170/2013 z 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXIX/169/2013 z 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXVIII/165/2013 z 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXVIII/164/2013 z 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXVI/158/2013 z 8 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXVI/157/2013 z 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXV/154/2013 z 3 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXV/153/2013 z 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/146/2013 z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXIV/145/2013 z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIII/133/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXIII/132/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2013 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek:

 • Uchwała Nr XXII/126/2012 z 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXII/125/2012 z 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2013 rok.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2012-12-27