Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2014 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Budżet gminy Cisek uchwalony na 2014 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek:

  • Uchwała Nr XXXIV/205/2014 z 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr XXXIV/204/2014 z 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XXXIII/197/2014 z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr XXXIII/196/2014 z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XXXII/189/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr XXXII/188/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XXXI/180/2014 z 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr XXXI/179/2014 z 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XXX/176/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr XXX/175/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2014 rok.

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2013-12-20