Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2012 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2012 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek oraz zmiany do budżetu:

 • Uchwała Nr XX/121/2012 z 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XX/120/2012 z 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIX/117/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIX/116/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVIII/111/2012 z 28 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVIII/110/2012 z 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVII/104/2012 z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVII/103/2012 z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVI/102/2012 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVI/101/2012 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XV/93/2012 z 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XV/92/2012 z 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami Nr 1 1 i Nr 2).
 • Uchwała Nr XIV/89/2012 z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIV/88/2012 z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XIII/84/2012 z 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIII/83/2012 z 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XII/77/2012 z 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XII/76/2012 z 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XI/68/2011 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XI/69/2011 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.

Opinie Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu na 2011 rok:


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2012-01-04