Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2011 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2011 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek oraz zmiany do budżetu:

  • Uchwała Nr VII/45/2011 z 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r.
  • Zarządzenie Nr 18/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r.
  • Zarządzenie Nr 17/2011 z 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r. 
  • Uchwała Nr IV/19/2011 z 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r. 
  • Uchwała Nr III/12/10 z 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2011 r. (z załącznikami).

Opinie Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu na 2011 rok:


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2011-01-12