Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2010 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego na dany rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem jego zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2010 rok oraz jego zmiany:
 

 • Uchwała Nr XL/205/10 z 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXIX/198/10 z 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXVIII/191/10 z 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXVII/187/10 z 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXVI/182/10 z 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXV/181/10 z 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXIV/178/10 z 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXIII/169/10 z 8 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXII/161/09 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010r. wraz z załącznikami:
 1. Dochody budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 2. Wydatki bieżące budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 3. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  i wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.
 7. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2010 r.
 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
 9. Wydatki na programy i projekty ze środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz
Data wytworzenia: 2009-12-21