Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2009 rok

Budżet Gminy Cisek na 2009 rok.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na dany rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie. Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2009 rok oraz jego zmiany:

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 71/09 z 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXXII/162/09 z 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/09 z 24 listopada 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXXI/146/09 z 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r. oraz załacznik nr 3 do uchwały.
 • Uchwała Nr XXX/138/09 z 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/09 z 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXIX/132/09 z 27 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr: 42/09 z 1 lipca 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXVII/120/09 z 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXVI/118/09 z 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXV/109/09 z 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009r.
 • Uchwała Nr XXIV/106/2008 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009r. wraz z załącznikami:
 1. Dochody budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 2. Wydatki budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 3. Zadania inwestycyjne w 2009r.
 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.
 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Cisek na 2009r.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.
 7. Wykaz planowanych kredytów bankowych w 2009r.
 8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należace i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.
 9. Dotacje podmiotowe w 2009r.
 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.
 11. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz
Data wytworzenia: 2008-12-29