Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2008 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.
Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2008 rok oraz jego zmiany:

 • Uchwała Nr XXIV/107/2008 z 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XXIII/99/2008 z 01 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr 55/2008 z 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XXII/98/2008 z 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XXI/94/2008 z 03 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XX/91/2008 z 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XIX/85/2008 z 08 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XVIII/81/2008 z 09 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XVII/77/2008 z 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XVI/74/2008 z 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 8/2008 z 11 lutego 2008r. w sprawie zmian do układu wykonawczego w budżecie Gminy Cisek na rok 2008, przyjętym Zarządzeniem Wójta Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008r.
 • Uchwała Nr XV/69/2008 z 11 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 1/2008 z 3 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego w budżecie Gminy Cisek na rok 2008 wraz z załacznikami:
  Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
 • Uchwała Nr XIV/67/2007 z 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2008r. wraz z załącznikami:
 1. Plan dochodów budżetowych
 2. Plan wydatków budżetowych
 3. Wydatki na zadania inwestycyjne
 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 8. Wykaz planowanych kredytów bankowych
 9. Plan dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy
 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz
Data wytworzenia: 2008-01-07