Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2007 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

 • Uchwała Nr XIV/65/2007 z 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy Cisek z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/54/2007 z 6 listopada 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/53/2007 z 5 listopada 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta .
 • Uchwała Nr XII/52/2007 z 5 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/48/2007 z 19 października 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/48/2007 z 1 października 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta .
 • Uchwała Nr XI/49/2007 z 1 października 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/39/2007 z 4 września 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/38/2007 z 3 września 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie-WG-38-2007.pdf .
 • Uchwała Nr X/44/2007 z 3 września 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała-RG-X-44-2007.pdf z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/29/2007 z 2lipca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie-WG-29-2007.pdf .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/28/2007 z 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta Gminy Cisek .
 • Uchwała Nr IX/40/2007 z 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy Cisek z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/26/2007 z 20 czerwca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta Gminy Cisek .
 • Uchwała Nr VIII/36/2007 z 28 maja 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy Cisek z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/18/2007 z 23 kwietnia 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenia Wójta .
 • Uchwała Nr VII/31/2007 z 23 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/15/2007 z 26 marca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta Gminy .
 • Uchwała Nr VI/22/2007 z 26 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy Cisek z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/9/2007 z 01 marca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenia Wójta .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/3/2007 z 29 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta .
 • Uchwała Nr V/16/2007 z 29 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy Cisek z załącznikami.
 • Uchwała Nr IV/14/2006 z 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy wraz z załącznikami:
  1. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  2. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  3. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  4. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  5. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  6. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  7. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  8. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  9. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  10. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  11. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
  12. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy
informację wytworzył(a): Alina Hanisz
za treść odpowiada: Alina Hanisz
data wytworzenia: 2006-12-28