Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2007 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/54/2007 z 6 listopada 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta (65,62KB) .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/53/2007 z 5 listopada 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta (72,78KB) .
 • Uchwała Nr XII/52/2007 z 5 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy (88,08KB) z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/48/2007 z 19 października 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta (66,10KB) .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/48/2007 z 1 października 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta (84,96KB) .
 • Uchwała Nr XI/49/2007 z 1 października 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy (104,52KB) z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/39/2007 z 4 września 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta (73,96KB) .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/38/2007 z 3 września 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie-WG-38-2007.pdf (82,85KB) .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/18/2007 z 23 kwietnia 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenia Wójta (73,42KB) .
 • Uchwała Nr VII/31/2007 z 23 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy (86,43KB) z załącznikami.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/15/2007 z 26 marca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta Gminy (82,21KB) .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/9/2007 z 01 marca 2007r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenia Wójta (75,82KB) .
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr WG/3/2007 z 29 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFZarządzenie Wójta (73,55KB) .
 • Uchwała Nr IV/14/2006 z 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2007r. : PDFUchwała Rady Gminy (82,90KB) wraz z załącznikami:
  1. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (99,83KB)
  2. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (118,19KB)
  3. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (44,96KB)
  4. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (71,71KB)
  5. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (72,20KB)
  6. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (49,66KB)
  7. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (61,16KB)
  8. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (45,02KB)
  9. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (54,97KB)
  10. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (47,19KB)
  11. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (72,06KB)
  12. PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy (25,08KB)
informację wytworzył(a): Alina Hanisz
za treść odpowiada: Alina Hanisz
data wytworzenia: 2006-12-28