Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2006 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

 • Zarządzenie Nr 70/2006 z 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFzarządzenie Wójta Gminy
 • Uchwała Nr IV/15/2006 z 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFuchwała Rady Gminy
 • Zarządzenie Nr 67/2006 z 22 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenia Wójta Gminy
 • Zarządzenie Nr 65/2006 z 11 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenia Wójta Gminy
 • Uchwała Nr III/13/2006 z 11 grudnia 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy
 • Zarządzenie Nr 64/2006 z 4 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenia Wójta Gminy
 • Uchwała Nr II/11/2006 z 4 grudnia 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy
 • Uchwała Nr XLVI/244/2006 z 27 października 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy Cisek
 • Uchwała Nr XLV/210/2006 z 09 października 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy Cisek
 • Zarządzenie Nr 32/2006 z 14 lipca 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenie Wójta Gminy
 • Uchwała Nr XLIII/200/2006 z 14 lipca 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy
 • Zarządzenie Nr 22/2006 z 12 czerwca 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenie Wójta Gminy
 • Zarządzenie Nr 18/2006 z 4 maja 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenie Wójta Gminy
informację wytworzył(a): Alina Hanisz
za treść odpowiada: Alina Hanisz
data wytworzenia: 2006-01-10