Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku

Uchwały z dnia 16 czerwca 2014r. - XXXIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIV/207/2014 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

- PDFUchwała.XXXIV.207.2014.2014-06-16.pdf (88,40KB)

 
XXXIV/206/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

- PDFUchwała.XXXIV.206.2014.2014-06-16.pdf (95,72KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego 
XXXIV/205/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXXIV.205.2014.2014-06-16.pdf (864,51KB)

 
XXXIII/204/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok.

- PDFUchwała.XXXIV.204.2014.2014-06-16.pdf (207,59KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXIV/203/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

- PDFUchwała.XXXIV.203.2014.2014-06-16.pdf (90,68KB)

 
XXXIV/201/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

- PDFUchwała.XXXIV.202.2014.2014-06-16.pdf (89,00KB)

 

 

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2014r. - XXXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIII/201/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła W. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku

- PDFUchwała.XXXIII.201.2014.2014-04-28.pdf (54,92KB)

 
XXXIII/200/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

- PDFUchwała.XXXIII.200.2014.2014-04-28.pdf (95,36KB)

 
XXXIII/199/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014.

- PDFUchwała.XXXIII.199.2014.2014-04-28.pdf (206,48KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXIII/198/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXXIII.198.2014.2014-04-28.pdf (202,10KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXIII/197/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXXIII.197.2014.2014-04-28.pdf (865,53KB)

 
XXXIII/196/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok.

- PDFUchwała.XXXIII.196.2014.2014-04-28.pdf (293,51KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego

 

Uchwały z dnia 24 marca 2014r. - XXXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXII/195/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014.

- PDFUchwała.XXXII.195.2014.2014-03-24.pdf (210,14KB)

 Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXII/194/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

- PDFUchwała.XXXII.194.2014.2014-03-24.pdf (95,34KB)

 
XXXII/193/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Cisek projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- PDFUchwała.XXXII.193.2014.2014-03-24.pdf (183,84KB)

 
XXXII/192/2014 w sprawie współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle.

- PDFUchwała.XXXII.192.2014.2014-03-24.pdf (90,26KB)

 
XXXII/191/2014 w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

- PDFUchwała.XXXII.191.2014.2014-03-24.pdf (94,69KB)

 
XXXII/190/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

- PDFUchwała.XXXII.190.2014.2014-03-24.pdf (87,91KB)

 
XXXII/189/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXXII.189.2014.2014-03-24.pdf (905,80KB)

 
XXXII/188/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok.

- PDFUchwała.XXXII.188.2014.2014-03-24.pdf (423,32KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego

 

Uchwały z dnia 17 lutego 2014r. - XXXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXI/187/2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

- PDFUchwała.XXXI.187.2014.2014-02-17.pdf (89,92KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXI/186/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat.

- PDFUchwała.XXXI.186.2014.2014-02-17.pdf (92,80KB),

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.30.2014.LM

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXI/185/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXXI.185.2014.2014-02-17.pdf (173,60KB)

 
XXXI/184/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 roku.

- PDFUchwała.XXXI.184.2014.2014-02-17.pdf (94,96KB)

 
XXXI/183/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- PDFUchwała.XXXI.183.2014.2014-02-17.pdf (187,18KB)

 
XXXI/182/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- PDFUchwała.XXXI.182.2014.2014-02-17.pdf (94,35KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXI/181/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- PDFUchwała.XXXI.181.2014.2014-02-17.pdf (94,02KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego
XXXI/180/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXXI.180.2014.2014-02-17.pdf (2,71MB)

 
XXXI/179/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok.

- PDFUchwała.XXXI.179.2014.2014-02-17.pdf (201,22KB)

Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2014-02-21