Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku

Uchwały z dnia 16 grudnia 2013r. - XXX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXX/178/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

- PDFUchwała.XXX.178.2013.2013-12-16.pdf (6,79MB)

 
XXX/177/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXX.177.2013.2013-12-16.pdf (309,14KB)

Dz.U.Woj.Op.
XXX/176/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXX.176.2013.2013-12-16.pdf (510,46KB)

 
XXX/175/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2014 rok.

- PDFUchwała.XXX.175.2013.2013-12-16.pdf (905,60KB)

Dz.U.Woj.Op.

 

Uchwały z dnia 12 listopada 2013r. - XXIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIX/174/2013 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”.

- PDFUchwała.XXIX.174.2013.2013-11-12.pdf (224,79KB)

 
XXIX/173/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 r.

- PDFUchwała.XXIX.173.2013.2013-11-12.pdf (194,83KB)

 
XXIX/172/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

- PDFUchwała.XXIX.172.2013.2013-11-12.pdf (94,64KB)

 
XXIX/171/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXIX.171.2013.2013-11-12.pdf (95,88KB)

Dz.U.Woj.Op.
XXIX/170/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXIX.170.2013.2013-11-12.pdf (831,77KB)

 
XXIX/169/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXIX.169.2013.2013-11-12.pdf (396,24KB)

Dz.U.Woj.Op.

 

Uchwały z dnia 30 września 2013r. - XXVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVIII/168/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

- PDFUchwała.XXVIII.168.2013.2013-09-30.pdf (93,51KB)

 
XXVIII/167/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Chwałek na działalność Wójta Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXVIII.167.2013.2013-09-30.pdf (176,05KB)

 
XXVIII/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

- PDFUchwała.XXVIII.166.2013.2013-09-30.pdf (92,07KB)

 
XXVIII/165/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXVIII.165.2013.2013-09-30.pdf (1,14MB)

 
XXVIII/164/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXVIII.164.2013.2013-09-30.pdf (302,99KB)

Dz.U.Woj.Op.

 

Uchwały z dnia 23 lipca 2013r. - XXVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVII/163/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

- PDFUchwała.XXVII.163.2013.2013-07-23.pdf (93,62KB)

 
XXVII/162/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

- PDFUchwała.XXVII.162.2013.2013-07-23.pdf (93,17KB)

 

 

Uchwały z dnia 8 lipca 2013r. - XXVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVI/161/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

- PDFUchwała.XXVI.161.2013.2013-07-08.pdf (96,45KB)

 
XXVI/160/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXVI.160.2013.2013-07-08.pdf (180,59KB)

 
XXVI/159/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu.

- PDFUchwała.XXVI.159.2013.2013-07-08.pdf (98,93KB)

 
XXVI/158/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXVI.158.2013.2013-07-08.pdf (2,11MB)

 
XXVI/157/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXVI.157.2013.2013-07-08.pdf (322,55KB)

Dz.U.Woj.Op.

 

Uchwały z dnia 3 czerwca 2013r. - XXV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXV/156/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu.

- PDFUchwała.XXV.156.2013.2013-06-03.pdf (98,54KB)

 
XXV/155/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu.

- PDFUchwała.XXV.155.2013.2013-06-03.pdf (98,00KB)

 
XXV/154/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXV.154.2013.2013-06-03.pdf (1,46MB)

 
XXV/153/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXV.153.2013.2013-06-03.pdf (323,14KB)

Dz.U.Woj.Op. 
XXV/152/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXV.152.2013.2013-06-03.pdf (93,42KB)

 
XXV/151/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

- PDFUchwała.XXV.151.2013.2013-06-03.pdf (90,53KB)

 

 

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2013r. - XXIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIV/150/2013 w sprawie współpracy z Gminą Neplachovice położonej w Czechach.

- PDFUchwała.XXIV.150.2013.2013-04-22.pdf (91,78KB)

 
XXIV/149/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXIV.149.2013.2013-04-22.pdf (259,92KB)

 Dz.U.Woj.Op.
XXIV/148/2013 w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- PDFUchwała.XXIV.148.2013.2013-04-22.pdf (92,63KB)

 
XXIV/147/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

- PDFUchwała.XXIV.147.2013.2013-04-22.pdf (115,86KB)

 Dz.U.Woj.Op. 
XXIV/146/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXIV.146.2013.2013-04-22.pdf (1,58MB)

 
XXIV/145/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXIV.145.2013-2013-04-22.pdf (279,85KB)

 

 

Uchwały z dnia 4 marca 2013r. - XXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIII/144/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. - PDFUchwała.XXIII.144.2013.2013-03-04.pdf (94,09KB) Dz.U.Woj.Op.
XXIII/143/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- PDFUchwała.XXIII.143.2013.2013-03-04.pdf (88,92KB)

 
XXIII/142/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 rok. - PDFUchwała.XXIII.142.2013.2013-03-04.pdf (195,67KB)  
XXIII/141/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXIII.141.2013.2013-03-04.pdf (177,26KB)

 
XXIII/140/2013 w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu.

- PDFUchwała.XXIII.140.2013.2013-03-04.pdf (92,53KB)

 
XXIII/139/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXIII.139.2013.2013-03-04.pdf (96,24KB)

Dz.U.Woj.Op.
XXIII/138/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

- PDFUchwała.XXIII.138.2013.2013-03-04.pdf (116,28KB)

 
XXIII/137/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2013.

- PDFUchwała.XXIII.137.2013.2013-03-04.pdf (247,48KB)

Dz.U.Woj.Op. 
XXIII/136/2013 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- PDFUchwała.XXIII.136.2013.2013-03-04.pdf (96,87KB)

 
XXIII/135/2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

- PDFUchwała.XXIII.135.2013.2013-03-04.pdf (93,25KB)

 
XXIII/134/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku.

- PDFUchwała.XXIII.134.2013.2013-03-04.pdf (96,37KB)

 
XXIII/133/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXIII.133.2013.2013-03-04.pdf (629,81KB)

 
XXIII/132/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXIII.132.2013.2013-03-04.pdf (293,83KB)

 


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2013-03-12