Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku

Uchwały z dnia 17 grudnia 2012r. - XXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXII/131/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. - PDFUchwała.XXII.131.2012.2012-12-17.pdf (91,99KB)  
XXII/130/2012 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XXII.130.2012.2012-12-17.pdf (96,18KB)

 
XXII/129/2012 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.
- PDFUchwała.XXII.129.2012.2012-12-17.pdf (223,46KB)  
XXII/128/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXII.128.2012.2012-12-17.pdf (1,46MB)

 
XXII/127/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XXII.127.2012.2012-12-17.pdf (2,39MB)

 
XXII/126/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

- PDFUchwała.XXII.126.2012.2012-12-17.pdf (1,53MB)

 
XXII/125/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2013 rok.

- PDFUchwała.XXII.125.2012.2012-12-17.pdf (931,71KB)

 


 

Uchwały z dnia 11 grudnia 2012r. - XXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXI/124/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek. - PDFUchwała.XXI.124.2012.2012-12-11.pdf (244,32KB) DzUWojOp


 

Uchwały z dnia 26 listopada 2012r. - XX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XX/123/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek. - PDFUchwała.XX.123.2012.2012-11-26.pdf (599,29KB) DzUWojOp
XX/122/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.

- PDFUchwała.XX.122.2012.2012-11-26.pdf (164,77KB)

DzUWojOp 
XX/121/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XX.121.2012.2012-11-26.pdf (1 002,43KB)  
XX/120/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XX.120.2012.2012-11-26.pdf (2,58MB)

  

Uchwały z dnia 5 listopada 2012r. - XIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIX/119/2012 w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - PDFUchwała.XIX.119.2012.2012-11-05.pdf (155,53KB)  
XIX/118/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku.

- PDFUchwała.XIX.118.2012.2012-11-05.pdf (159,82KB)

 
XIX/117/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XIX.117.2012.2012-11-05.pdf (656,93KB)  
XIX/116/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XIX.116.2012.2012-11-05.pdf (894,93KB)

 

 

Uchwały z dnia 28 września 2012r. - XVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVIII/115/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.

- PDFUchwała.XVIII.115.2012.2012-09-28.pdf (157,92KB)

 
XVIII/114/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągniemy sukces. - PDFUchwała.XVIII.114.2012.2012-09-28.pdf (160,68KB)  
XVIII/113/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. - PDFUchwała.XVIII.113.2012.2012-09-28.pdf (169,80KB) DzUWojOp
XVIII/112/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

- PDFUchwała.XVIII.112.2012.2012-09-28.pdf (160,78KB)

 
XVIII/111/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XVIII.111.2012.2012-09-28.pdf (740,50KB)  
XVIII/110/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XVIII.110.2012.2012-09-28.pdf (925,54KB)

 


 

Uchwały z dnia 20 sierpnia 2012r. - XVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVII/109/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągniemy sukces.
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Op z 24-09-2012.pdf (84,65KB)
-
PDFUchwała.XVII.109.2012.2012-08-20.pdf (160,21KB)
 
XVII/108/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XVII.108.2012.2012-08-20.pdf (174,46KB)

 
XVII/107/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015. - PDFUchwała.XVII.107.2012.2012-08-20.pdf (176,40KB)  
XVII/106/2012 w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- PDFUchwała.XVII.106.2012.2012-08-20.pdf (164,93KB) DzUWojOp 
XVII/105/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie.

- PDFUchwała.XVII.105.2012.2012-08-20.pdf (195,72KB)

 
XVII/104/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XVII.104.2012.2012-08-20.pdf (543,47KB)  
XVII/103/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XVII.103.2012.2012-08-20.pdf (930,18KB)

 

 

Uchwały z dnia 18 czerwca 2012r. - XVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVI/102/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XVI.102.2012.2012-06-18.pdf (120,23KB)  
XVI/101/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XVI.101.2012.2012-06-18.pdf (148,68KB)

 
XVI/100/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek. - PDFUchwała.XVI.100.2012.2012-06-18.pdf (63,56KB)  
XVI/99/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

- PDFUchwała.XVI.99.2012.2012-06-18.pdf (61,42KB)

 


 

Uchwały z dnia 21 maja 2012r. - XV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XV/98/2012 w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. - PDFUchwała.XV.98.2012.2012-05-21.pdf (126,74KB) DzUWojOp
XV/97/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

- PDFUchwała.XV.97.2012.2012-05-21.pdf (188,43KB)

DzUWojOp
XV/96/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. - PDFUchwała.XV.96.2012.2012-05-21.pdf (132,24KB)  
XV/95/2012 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu. - PDFUchwała.XV.95.2012.2012-05-21.pdf (134,04KB)  
XV/94/2012 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu.

- PDFUchwała.XV.94.2012.2012-05-21.pdf (135,49KB)

 
XV/93/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XV.93.2012.2012-05-21.pdf (130,09KB)  
XV/92/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XV.92.2012.2012-05-21.pdf (198,13KB)
- PDFZałącznik Nr 1 do uchwały XV.92.2012.pdf (185,87KB)
- PDFZałącznik Nr 2 do uchwały XV.92.2012.pdf (136,28KB)

 

 

Uchwały z dnia 23 kwietnia 2012r. - XIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIV/91/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli.
- PDFUchwała.XIV.91.2012.2012-04-23.pdf (70,47KB) DzUWojOp
XIV/90/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.

- PDFUchwała.XIV.90.2012.2012-04-23.pdf (327,68KB)

 
XIV/89/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XIV.89.2012.2012-04-23.pdf (327,66KB)  
XIV/88/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XIV.88.2012.2012-04-23.pdf (337,48KB)

 


 

Uchwały z dnia 26 marca 2012r. - XIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIII/87/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska. - PDFUchwała.XIII.87.2012.2012-03-26.pdf (50,67KB)  
XIII/86/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. - PDFUchwała.XIII.86.2012.2012-03-26.pdf (258,89KB)  
XIII/85/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- PDFUchwała.XIII.85.2012.2012-03-26.pdf (60,61KB)

 
XIII/84/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XIII.84.2012.2012-03-26.pdf (394,19KB)  
XIII/83/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XIII.83.2012.2012-03-26.pdf (546,93KB)

 

 

Uchwały z dnia 13 lutego 2012r. - XII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XII/82/2012 w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
na czas dłuższy niż 3 lata.
- PDFUchwała.XII.82.2012.2012-02-13.pdf (59,61KB)  
XII/81/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

- PDFUchwała.XII.81.2012.2012-02-13.pdf (65,72KB)

 
XII/80/2012 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - PDFUchwała.XII.80.2012.2012-02-13.pdf (94,79KB) DzUWojOp 
XII/79/2012 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFUchwała.XII.79.2012.2012-02-13.pdf (64,18KB)  
XII/78/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2012 roku.

- PDFUchwała.XII.78.2012.2012-02-13.pdf (64,58KB)

 
XII/77/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XII.77.2012.2012-02-13.pdf (1,02MB)  
XII/76/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XII.76.2012.2012-02-13.pdf (112,13KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2012-02-17