Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku

 

Uchwały z dnia 30 grudnia 2010r. - III sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
III/18/10 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”. - PDFuchwała_RG_III-18-10_2010-12-30.pdf (126,67KB)
- PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek nr III-18-10.pdf (212,19KB)
 
III/17/10 w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. - PDFuchwała_RG_III-17-20_2010-12-30.pdf (64,38KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
III/16/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek. - PDFuchwała_RG_III-16-20_2010-12-30.pdf (77,05KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
III/15/10 w sprawie wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w KUP. - PDFuchwała_RG_III-15-10_2010-12-30.pdf (319,69KB)  
III/14/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFuchwała_RG_III-14-10_2010-12-30.pdf (155,62KB)  
III/13/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. - PDFuchwała_RG_III-13-20_2010-12-30.pdf (125,09KB)
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr III-13-10 z 30 grudnia 2010 r.pdf (385,81KB)
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr III-13-10 z 30 grudnia 2010 r.pdf (157,38KB)
 
III/12/10 sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2011 rok. - PDFuchwała_RG_III-12-20_2010-12-30.pdf (171,81KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 

 


Uchwały z dnia 10 grudnia 2010r. - II sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
II/11/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFuchwała_RG_II-11-10_2010-12-10.pdf (230,97KB)  
II/10/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-10-10_2010-12-10.pdf (307,52KB)  
II/9/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-9-10_2010-12-10.pdf (307,85KB)  
II/8/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-8-10_2010-12-10.pdf (305,81KB)  
II/7/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-7-10_2010-12-10.pdf (222,96KB)  
II/6/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-6-10_2010-12-10.pdf (266,23KB)  
II/5/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-5-10_2010-12-10.pdf (266,11KB)  
II/4/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-4-10_2010-12-10.pdf (223,14KB)  
II/3/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_II-3-10_2010-12-10.pdf (283,07KB)  

 

Uchwały z dnia 2 grudnia 2010r. - I sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_I-2-10_2010-12-02.pdf (122,10KB)  
I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cisek - PDFuchwała_RG_I-1-10_2010-12-02.pdf (122,56KB)  

 

 

Uchwały z dnia 08 listopada 2010r. - XL sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XL/205/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFUchwała-RG-XL-205-10.pdf (329,66KB)  
XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XL-204-10.pdf (63,62KB)  

 

Uchwały z dnia 28 października 2010r. - XXXIX sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIX/203/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
- PDFuchwała-RG-XXXIX-203-10.pdf (69,24KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy
XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej
płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek.
- PDFuchwała-RG-XXXIX-202-10.pdf (64,93KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
XXXIX/201/10 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/103/2008 z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek.
PDFuchwała-RG-XXXIX-201-10.pdf (63,20KB)  Elektroniczny Dziennik Urzędowy
XXXIX/200/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek. - PDFuchwała-RG-XXXIX-200-10.pdf (65,67KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
XXXIX/199/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 2010-2017 - PDFuchwała-RG-XXXIX-199-10.pdf (111,78KB)
  PDFZałącznik do uchwały nr RG-XXXIX-199-10.pdf (887,51KB)
 
XXXIX/198/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFuchwała-RG-XXXIX-198-10.pdf (402,59KB)  

 

Uchwały z dnia 27 września 2010r. - XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVIII/197/10 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Zakrzów gm.Polska Cerekiew. - PDFuchwała-RG-XXXVIII-197-10.pdf (342,74KB)  
XXXVIII/196/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. - PDFuchwała-RG-XXXVIII-196-10.pdf (160,05KB)  
XXXVIII/195/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. PDFuchwała-RG-XXXVIII-195-10.pdf (67,35KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
XXXVIII/194/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego. - PDFuchwała-RG-XXXVIII-194-10.pdf (61,92KB)  Elektroniczny Dziennik Urzędowy
XXXVIII/193/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek. - PDFuchwała-RG-XXXVIII-193-10.pdf (66,54KB) Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
XXXVIII/192/10 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cisek lub jego jednostkom podległym. - PDFuchwała-RG-XXXVIII-192-10.pdf (77,97KB)  Elektroniczny Dziennik Urzędowy
XXXVIII/191/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFuchwała-RG-XXXVIII-191-10.pdf (390,42KB)  
 

 

Uchwały z dnia 2 sierpnia 2010r. - XXXVII sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVII/190/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  - PDFuchwała-RG-XXXVII-190-10.pdf (132,49KB)  
XXXVII/189/10 w sprawie poparcia budowy zbiornika „Racibórz Dolny” oraz zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz przyspieszenia prac z tym związanych.  - PDFuchwała-RG-XXXVII-189-10.pdf (354,83KB)  
XXXVII/188/10 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.  - PDFuchwała-RG-XXXVII-188-10.pdf (190,09KB)  
XXXVII/187/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok.  - PDFuchwała-RG-XXXVII-187-10.pdf (391,05KB)  

 

Uchwały z dnia 30 czerwca 2010r. - XXXVI sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVI/186/10 zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
- PDFUchwała-RG-XXXVI-186-10.pdf (86,61KB)  Elektroniczny Dziennik Urzędowy
XXXVI/185/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. - PDFUchwała-RG-XXXVI-185-10.pdf (124,43KB)  
XXXVI/184/10 w sprawie: udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. PDFUchwała-RG-XXXVI-184-10.pdf (171,60KB)  
XXXVI/183/10 w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za pierwsze półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. - PDFUchwała-RG-XXXVI-183-10.pdf (144,42KB)  
XXXVI/182/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFUchwała-RG-XXXVI-182-10.pdf (390,45KB)  

 

Uchwały z dnia 31 maja 2010r. - XXXV sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXV/181/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFUchwała-RG-XXXV-181-10.pdf (458,60KB)  

 

Uchwały z dnia 19 kwietnia 2010r. - XXXIV sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIV/180/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. - PDFUchwała-RG-XXXIV-180-10.pdf (213,48KB)  
XXXIV/179/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. - PDFUchwała-RG-XXXIV-179-10.pdf (127,64KB)  
XXXIV/178/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. PDFUchwała-RG-XXXIV-178-10.pdf (384,67KB)  
XXXIV/177/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu Gminy za 2009r. - PDFUchwała-RG-XXXIV-177-10.pdf (129,02KB)  

Uchwały z dnia 8 marca 2010r. - XXXIII sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIII/176/10 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - PDFUchwała-RG-XXXIII-176-10.pdf (166,27KB)  
XXXIII/175/10 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. - PDFUchwała-RG-XXXIII-175-10.pdf (226,54KB)
- PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.pdf (95,69KB)
Elektroniczny Dziennik Urzędowy 
XXXIII/174/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. PDFUchwała-RG-XXXIII-174-10.pdf (338,32KB)  
XXXIII/173/10 w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno –Reumatologicznych z siedzibą w KUP. - PDFUchwała-RG-XXXIII-173-10.pdf (266,16KB)  
XXXIII/172/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszowicki Las na lata 2010-2017. - PDFUchwała-RG-XXXIII-172-10.pdf (893,21KB)  
XXXIII/171/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego w 2010 r. PDFUchwała-RG-XXXIII-171-10.pdf (420,91KB)  
XXXIII/170/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku. - PDFUchwała-RG-XXXIII-170-10.pdf (175,37KB)  
XXXIII/169/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFUchwała-RG-XXXIII-169-10.pdf (474,97KB)  
XXXIII/168/10 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”. PDFUchwała-RG-XXXIII-168-10.pdf (171,74KB)
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały-RG-XXXIII-168-10.pdf (2,17MB)
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały-RG-XXXIII-168-10.pdf (1,38MB)
 
XXXIII/167/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXXIII-167-10.pdf (415,54KB)  
XXXIII/166/10 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXXIII-166-10.pdf (196,93KB)
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały-RG-XXXIII-166-10.pdf (2,53MB)
 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2010-03-22