Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIV/108/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Cisek za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych
oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Cisek.
PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/107/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/106/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009 rok.

PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załączniki:
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do budżetu Gminy


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIII/105/2008 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
na terenie Gminy Cisek.
PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/104/2008 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/103/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Cisek.
PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/102/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/101/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/100/2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/120/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka dla Gminy Cisek na lata 2005-2015. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/99/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXII/98/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXII/97/2008 w sprawie zabezpie-czenia środków na realizację inwestycji gminnej pod nazwą:„Remont drogi gminnej Przewóz-Podlesie” w 2009 roku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 03 listopada 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXI/96/2008 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Mieszkańców Domu Nauczyciela z Miejsca Odrzańskiego z dnia 08 września 2008r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/95/2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisek na lata 2008-2013. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
ZAŁĄCZNIK:
PDFZałacznik do uchwały Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
XXI/94/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XX/93/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy
XX/92/2008 w sprawie udzielenia gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską zniszczeń wskutek gwałtownych wichur i trąby powietrznej. PDFUchwała Rady Gminy
XX/91/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy
XX/90/2008 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032". PDFUchwała Rady Gminy
Załącznik:
PDFUchwała Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 8 sierpnia 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XIX/89/2008 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy
XIX/88/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2008-2012. PDFUchwała Rady Gminy
XIX/87/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do Lokalnej Grupy Działania. PDFUchwała Rady Gminy
XIX/86/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. PDFUchwała Rady Gminy
XIX/85/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 9 czerwca 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVIII/84/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/83/2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/82/2008 w sprawie zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/81/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVII/80/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy
XVII/79/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami PDFUchwała Rady Gminy
XVII/78/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą "Najbardziej zadbana zagroda wiejska". PDFUchwała Rady Gminy
XVII/77/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy
XVII/76/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2007r. PDFUchwała Rady Gminy

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 31 marca 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVI/75/2008 w sprawie kontynuacji budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry. PDFUchwała Rady Gminy
XVI/74/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok PDFUchwała Rady Gminy

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 11 lutego 2008 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XV/73/2008 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” PDFUchwała Rady Gminy
XV/72/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy
XV/71/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008r. PDFUchwała Rady Gminy
XV/70/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2008. PDFUchwała Rady Gminy
XV/69/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2008-02-25