Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
IV/15/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
IV/14/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek; PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek  PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek; PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek  PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek; PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek  PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek; PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek  PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek; PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek  PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 11 grudnia 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
III/13/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwały Rady Gminy
III/12/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
II/11/2006 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2006r. PDFUchwały Rady Gminy
II/10/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/9/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/8/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/7/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/6/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/5/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/4/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
II/3/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 27 listopada 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek z dnia 27 listopada 2006
I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek z dnia 27 listopada 2006

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 27 października 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XLVI/245/2006 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2007. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLVI/244/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 09 października 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XLV/243/2006 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Cisek do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/242/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Sukowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/241/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Steblów w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/240/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Roszowicki Las w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/239/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Roszowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/238/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Przewóz w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/237/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Podlesie w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/236/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Nieznaszyn w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/235/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Miejsce Odrzańskie w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/234/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łany w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/233/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Landzmierz w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/232/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Kobylice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/231/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Dzielnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/230/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Cisek w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/229/2006 w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Błażejowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/228/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sukowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/227/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Steblów w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/226/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Roszowicki Las w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/225/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Roszowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/224/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Przewóz w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/223/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Podlesie w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/222/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nieznaszyn w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/221/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Miejsce Odrzańskie w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/220/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łany w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/219/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Landzmierz w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/218/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kobylice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/217/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dzielnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/216/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Cisek w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/215/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Błażejowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLV/214/2006 w sprawie nadania wyróżnienia „ Za Zasługi dla Gminy Cisek” PDFUchwały Rady Gminy
XLV/213/2006 w sprawie nadania wyróżnienia „ Za Zasługi dla Gminy Cisek” PDFUchwały Rady Gminy
XLV/212/2006 w sprawie nadania wyróżnienia „ Za Zasługi dla Gminy Cisek” PDFUchwały Rady Gminy
XLV/211/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek PDFUchwały Rady Gminy
XLV/210/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwały Rady Gminy
XLV/209/2006 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności , zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa , oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek. PDFUchwały Rady Gminy
XLV/208/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/146/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat. PDFUchwały Rady Gminy

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 sierpnia 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XLIV/207/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
XLIV/206/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
XLIV/205/2006 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
XLIV/204/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
XLIV/203/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
XLIV/202/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/165/2001 Rady Gminy Cisek z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-sze półrocze. PDFUchwały Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 14 lipca 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XLIII/201/2006 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwały Rady Gminy Cisek
XLIII/200/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwały Rady Gminy Cisek

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XLII/199/2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za pierwsze półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek
XLII/198/2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego na terenie gminy Cisek PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek
XLII/197/2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek. PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek
XLII/196/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poszczególnych miejscowości położonych na obszarze Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw tych miejscowości w języku niemieckiej mniejszoci narodowej. PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek
XLII/195/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami. PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek
XLII/194/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XLI/189/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek
XLII/193/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwały z XLII sesji Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XLI/192/2006 w sprawie nawiązania porozumienia z Gminą Kędzierzyn- Koźle dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLI/191/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLI/190/2006 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLI/189/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/172/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLI/188/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2006 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XLI/187/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2005r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 6 marca 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XL/186/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XL/185/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XL/184/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/179/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XL/183/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/178/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXIX/182/2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFuchwała-RG-XXXIX-182-2006.pdf
XXXIX/181/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. PDFuchwała-RG-XXXIX-181-2006.pdf
Załącznik :
PDFZałacznik do uchwały
XXXIX/180/2006 w sprawie apelu o wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Cisek oraz rekomendacji kandydata na to stanowisko. PDFuchwała-RG-XXXIX-180-2006.pdf
XXXIX/179/2006 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXIX/178/2006 w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXIX/177/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na rok 2006. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
informację wytworzył(a): Małgorzata Siegmann
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2006-02-07