Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXVIII/176/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVIII/175/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVIII/174/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2006 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVIII/173/2005 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVIII/172/2005 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik :
PDFZałacznik do Uchwały Nr XXXVIII-172-2005

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXVII/171/2005 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cisek Nr XXXVI/164/2005 z dnia 27 października 2005r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVII/170/2005 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVII/169/2005 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Cisek Nr XIII/54/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieru-chomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załączniki :
PDFZałacznik do uchwały - Formularze podatkowe
PDFZałacznik do uchwały - Formularze podatkowe
PDFZałacznik do uchwały - Formularze podatkowe
XXXVII/168/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVII/167/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVII/166/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXVII/165/2005 w sprawie udzielenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III", zlokalizowanego w sołectwie Kobylice. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik :
PDFZałącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Cisek - rysunek planu

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 27 października 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXVI/164/2005 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006

PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXXVI/163/2005 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r.

PDFUchwała Rady Gminy Cisek


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 07 października 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXV/162/2005 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r.
(zm. wykaz inwestycji na 2005 i wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym)

PDFUchwała Rady Gminy Cisek


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 19 września 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXIV/161/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami.

PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXXIV/160/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy

PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXXIV/159/2005 w sprawie zezwolenia na używanie nazwy „Kobylice’ w słowno-graficznym znaku towarowym przez Warsztat Stolarski Eksport-Import Andrzeja Pawlika w marce produktu „AP Kobylice” i „ Andrzej Pawlik Kobylice”.

PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXXIV/158/2005 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r.
(zm. wykaz inwestycji na 2005 i wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym)

PDFUchwała Rady Gminy Cisek


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXIII/157/2005 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r.
(zm. wykaz inwestycji na 2005 i wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym)

PDFUchwała Rady Gminy Cisek


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXII/156/2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek

PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załączniki :
Nr 1 - Program Ochrony Środowiska
ZIPProgram Ochrony Środowiska - część pierwsza
ZIPProgram Ochrony Środowiska - część druga
Nr 2 - Plan Gospodarki Odpadami
ZIPPlan Gospodarki Odpadami

XXXII/155/2005 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXXII/154/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005r. wraz z załącznikiem - Wykaz inwestycji do realizacji w 2005r.

PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXXI/153/2005 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXXI/152/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXXI/151/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

PDFUchwała rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXX/150/2005 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Konrada Haronski z dnia 06 maja 2005 roku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXX/149/2005 zmieniająca uchwałę nr XXIX/142/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. zmieniającą uchwałę nr XXVII/128/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu na 2005 rok określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXX/148/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXX/147/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXX/146/2005 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXX/145/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIX/144/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi Alojzego Foltysa i Witolda Kani PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik :
PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIX/143/2005 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skarg Konrada Haronski z dnia 4 marca 2005 roku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIX/142/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu na 2005 rok określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIX/141/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą "Najbardziej zadbana zagroda wiejska" PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIX/140/2005 w sprawie wieloletniego programu badań profilaktycznych PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIX/139/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załączniki :
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
XXIX/138/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu za 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXVIII/137/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek PDFUchwała rady Gminy Cisek
XXVIII/136/2005 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cisek – Głównego Księgowego Budżetu PDFUchwała rady Gminy Cisek
XXVIII/135/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005 rok PDFUchwała rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXVII/134/2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/133/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/132/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVI/131/2005 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Konrada Haronski z dnia 08 lutego 2005. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/130/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronski

PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały :
PDFUchwała Rady Gminy Cisek

XXVII/129/2005 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/128/2005 w sprawie regulaminu na 2005 rok określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/127/2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użytecznoci publicznej – hali sportowej w Cisku zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/126/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiana w 2005r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/125/2005 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cisek – Głównego Księgowego Budżetu. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVII/124/2005 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXVI/123/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVI/122/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVI/121/2005 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Osrodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Suchym Borze. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVI/120/2005 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka dla Gminy Cisek na lata 2005-2015. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały :
PDFStrategia Rozwoju Problemów Spolecznych
XXVI/119/2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały :
PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XXVI/118/2005 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały :
PDFStatut GOPS Cisek
XXVI/117/2005 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2005 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXVI/116/2005 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 


informację wytworzył(a): Małgorzata Siegmann
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2005-02-07