Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXV/115/2004 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (53,16KB)
XXV/114/2004 w sprawie realizacji zadania w ramach „Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (54,60KB)
XXV/113/2004 w sprawie nadania wyróżnienia „ Za Zasługi dla Gminy Cisek”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (61,01KB)
XXV/112/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (78,16KB)
XXV/111/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2005 rok. (wraz z załącznikami) PDFBudżet Gminy na 2005r z załacznikami (154,18KB)
XXV/110/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (82,75KB)

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 08 grudnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIV/109/2004 w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Cisku zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,55KB)
XXIV/108/2004 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Cisku zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (58,82KB)
XXIV/107/2004 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” PDFUchwała Rady Gminy Cisek (70,42KB)
XXIV/106/2004 w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (69,88KB)
XXIV/105/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (67,25KB)
XXIV/104/2004 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (98,28KB)

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIII/103/2004 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,08KB)
XXIII/102/2004 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (86,25KB)
XXIII/101/2004 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec wezwania Wojewody Opolskiego do podjęcia przez Radę Gminy Cisek stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Cisek Alojzego Parysa

PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,55KB)
załącznik graficzny :
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (318,10KB)
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (72,86KB)
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (77,07KB)
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (391,15KB)

 

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXII/100/2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kdzierzynie-Koźlu PDFUchwała Rady Gminy Cisek (42,15KB)
XXII/99/2004 w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,06KB)
XXII/98/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w gminie Cisek, obejmujcego złoża „Kobylice III”

PDFUchwała Rady Gminy Cisek (59,96KB)
załącznik graficzny :
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (385,56KB)

XXII/97/2004 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.Ks.Biskupa Józefa Nathana w Branicach PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,96KB)
XXII/96/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (73,84KB)
załączniki do uchwały :
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (68,34KB)
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (66,32KB)


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXI/95/2004 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych PDFUchwała Rady Gminy Cisek (74,25KB)
XXI/94/2004 w sprawie współdziałania między Gminą Cisek a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,07KB)
XXI/93/2004 w sprawie przystąpienia gminy Cisek do projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim pod nazwą „E-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” PDFUchwała Rady Gminy Cisek (81,86KB)
XXI/92/2004 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych PDFUchwała Rady Gminy Cisek (84,22KB)
XXI/91/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu PDFUchwała Rady Gminy Cisek (58,53KB)
XXI/90/2004 w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Cisku PDFUchwała Rady Gminy Cisek (56,54KB)
XXI/89/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (91,06KB)
XXI/88/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004 – 2013

PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,61KB)
Załącznik do uchwały:
PDFPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek (283,85KB)


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XX/87/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las PDFUchwała Rady Gminy Cisek (102,55KB)
XX/86/2004 w sprawie określenia trybu postpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnicia zysku, na realizacj zadania publicznego innego niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (62,98KB)
Załącznik do uchwały:
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (107,84KB)
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (69,03KB)
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (103,17KB)
XX/85/2004 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat od osób fizycznych PDFUchwała Rady Gminy Cisek (59,63KB)
XX/84/2004 w sprawie zaciągnicia długoterminowego kredytu PDFUchwała Rady Gminy Cisek (58,33KB)
XX/83/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, trybu ich pobierania. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (84,49KB)
XX/82/2004 w sprawie „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Cisek". PDFUchwała Rady Gminy Cisek (105,00KB)
XX/81/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (63,71KB)
XX/80/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (89,76KB)

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XIX/79/2004 w sprawie apelu do Rady i Zarządu Powiatu Kędz.-Kozielskiego o nieodpłatne przekazanie gminie Cisek nieruchomości położonych w miejsco-wościach Cisek i Łany, na których usytuowane są budynki ośrodków zdrowia PDFUchwała Rady Gminy Cisek (59,05KB)
XIX/78/2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy PDFUchwała Rady Gminy Cisek (59,44KB)
XIX/77/2004 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego przedszkoli publicznych na terenie gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (61,48KB)
XIX/76/2004 w sprawie cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez gminę Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (52,38KB)
XIX/75/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą Najbardziej zadbana zagroda wiejska PDFUchwała Rady Gminy Cisek (62,87KB)
XIX/74/2004 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (86,08KB)
Załącznik do uchwały:
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (53,28KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (50,89KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (52,49KB)


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVIII/73/2004 w sprawie konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz-Dolny" PDFuchwała Rady Gminy Cisek (93,58KB)
XVIII/72/2004 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie PDFUchwała Rady Gminy Cisek (54,87KB)
XVIII/71/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami PDFUchwała Rady Gminy Cisek (56,82KB)
XVIII/70/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (75,40KB)
XVIII/69/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2003 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (53,55KB)


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 22 marca 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVII/68/2004 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody dla Gminy Cisek" PDFUchwała Rady Gminy Cisek (115,61KB)
XVII/67/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,24KB)
XVII/66/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bernarda Dybały PDFUchwała Rady Gminy Cisek (54,72KB)
Załącznik do uchwały :
PDFZałacznik do uchwały nr XVI/66/2004 (77,46KB)


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVI/65/2004 w sprawie zamiaru zlikwidowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,35KB)
XVI/64/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów w 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (74,07KB)
XVI/63/2004 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu "Odnowa Wsi" w Województwie Opolskim PDFUchwała Rady Gminy Cisek (56,11KB)
XVI/62/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (63,83KB)
XVI/61/2004 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/77/99 Rady Gminy Cisek z dnia 25 października 1999r. określającej zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Rady Gminy Cisek (54,16KB)
XVI/60/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 PDFUchwała Rady Gminy Cisek (55,20KB)
Załącznik do uchwały:
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek (87,29KB)


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 19 stycznia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XV/59/2004 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy (56,41KB)
XV/58/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2004r.:

 
PDFUchwała Rady Gminy Cisek (63,71KB)

Załączniki do uchwały:
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (97,00KB)
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (101,96KB)
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (51,14KB)
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (68,20KB)
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (69,18KB)
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (51,95KB)
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej (38,07KB)

XV/57/2004 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Cisek a Gminą Kőrperich w RFN.: PDFuchwała Rady Gminy Cisek (59,05KB)

informację wytworzył(a): Małgorzata Siegmann
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2004-04-05