Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólne informacje o Urzędzie

Urząd Gminy Cisek 
ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

UGCisek_2.jpeg

E-Mail: info@cisek.pl

NIP: 7491600924
REGON: 000535698

telef. (CA): 77 4871140,  4871159, 77 4871172, 77 4871157;
fax: 77 4871140

 

 • Godziny pracy Urzędu Gminy :
 • poniedziałek: od 8:45 do 16:45,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: od 7:15 do 15:15.

 

 

Urząd Gminy Cisek jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Rady Gminy, wykonuje swoje zadania.

Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny.

Urząd Gminy działa na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:
 

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),
   
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
   
 • Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319; Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz. 636),
   
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
   
 • Regulaminu Pracy Urzędu Gminy,
   
 • Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Gminy oraz jej organów.