Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014

Zgodnie a art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zakres działania poszczególnych Komisji określa Statut Gminy.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI NA KADENCJĘ 2010 - 2014

Komisja Rewizyjna

1. Lewicka Kazimiera - Przewodnicząca,
2. Kaduk Jan,
3. Proksza Donata,
4. Ryborz Anna,
5. Stania Gerard.

Komisja Rewizyjna - na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

1. Basista Leonard - Przewodniczący,
2. Adam Roman,
3. Barucha Andrzej,
4. Lewicka Kazimiera,
5. Sączawa Zbigniew.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

1. Proksza Donata - Przewodnicząca,
2. Barucha Andrzej,
3. Furman Dawid,
4. Piegza Adalbert,
5. Ryborz Anna.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1. Wurst Alojzy - Przewodniczący,
2. Hałas Diter,
3. Piegza Adalbert,
4. Stania Gerard,
5. Wyżgoł Benedykta.


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2010-12-13