Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5185500000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 99739
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 68560
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 53952
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 22772
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 21487
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 18791
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17786
 8. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 16772
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 16704
 10. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 15987
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 15771
 12. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 15530
 13. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 14288
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 14001
 15. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 13387
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 13029
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 12912
 18. Rok 2013
  Wyświetleń: 12673
 19. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 11754
 20. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 11669
 21. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 11663
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 11504
 23. Informacje
  Wyświetleń: 11504
 24. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 11481
 25. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 11394
 26. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 11321
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11261
 28. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 11153
 29. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 11021
 30. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 10895
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 10846
 32. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 10606
 33. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 10516
 34. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 10499
 35. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10475
 36. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 10459
 37. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 10310
 38. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 10158
 39. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 10156
 40. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 10139
 41. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 10124
 42. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 10119
 43. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 10056
 44. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9964
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9955
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9903
 47. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 9868
 48. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 9796
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9791
 50. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 9770
 51. Ogólna
  Wyświetleń: 9741
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 9635
 53. Rok 2017
  Wyświetleń: 9484
 54. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9394
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9310
 56. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9288
 57. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9217
 58. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9024
 59. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 8928
 60. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 8851
 61. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 8829
 62. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 8825
 63. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 8794
 64. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 8764
 65. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8736
 66. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 8716
 67. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 8680
 68. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 8675
 69. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 8615
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 8610
 71. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 8578
 72. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 8551
 73. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8462
 74. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 8447
 75. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8402
 76. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 8364
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 8316
 78. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8281
 79. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8265
 80. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 8219
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 8158
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 8118
 83. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 8108
 84. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 8039
 85. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8030
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 8001
 87. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7977
 88. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 7923
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 7785
 90. Rok 2015
  Wyświetleń: 7777
 91. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7558
 92. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7432
 93. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 7414
 94. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7351
 95. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 7344
 96. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 7247
 97. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 7240
 98. Rok 2019
  Wyświetleń: 7183
 99. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 7118
 100. Rok 2012
  Wyświetleń: 7093
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 7085
 102. Rok 2016
  Wyświetleń: 7057
 103. Rok 2014
  Wyświetleń: 6856
 104. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6837
 105. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6787
 106. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6759
 107. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 6741
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 6711
 109. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 6677
 110. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 6655
 111. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 6610
 112. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 6597
 113. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6509
 114. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 6455
 115. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6414
 116. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6410
 117. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6313
 118. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6272
 119. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 6247
 120. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6231
 121. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6209
 122. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 6167
 123. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 6164
 124. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 6132
 125. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6099
 126. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 6077
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 6068
 128. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5980
 129. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5979
 130. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 5940
 131. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 5913
 132. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5878
 133. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 5794
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 5600
 135. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5567
 136. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5557
 137. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5547
 138. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5488
 139. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5470
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5466
 141. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5461
 142. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5445
 143. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 5435
 144. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5423
 145. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 5420
 146. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5407
 147. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5357
 148. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 5245
 149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5209
 150. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 5178
 151. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 5156
 152. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 5150
 153. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 5139
 154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5085
 155. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 5075
 156. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5047
 157. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 5046
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 5032
 159. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5014
 160. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 5008
 161. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5007
 162. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4986
 163. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4974
 164. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4957
 165. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4954
 166. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4939
 167. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4931
 168. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4928
 169. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4924
 170. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4915
 171. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4907
 172. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4896
 173. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 4882
 174. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 4837
 175. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4814
 176. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 4774
 177. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4752
 178. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 4722
 179. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 4722
 180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4694
 181. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4691
 182. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4690
 183. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4678
 184. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4676
 185. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4629
 186. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4610
 187. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 4586
 188. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 4556
 189. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4470
 190. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4466
 191. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4458
 192. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4446
 193. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4408
 194. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4403
 195. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4389
 196. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4383
 197. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4376
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4367
 199. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4366
 200. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4355
 201. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4348
 202. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4327
 203. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4307
 204. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4294
 205. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4287
 206. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4262
 207. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 4252
 208. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 4251
 209. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4249
 210. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4245
 211. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 4244
 212. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4213
 213. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 4208
 214. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 4206
 215. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 4199
 216. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4195
 217. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4182
 218. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4163
 219. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4148
 220. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 4122
 221. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4119
 222. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 4107
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4094
 224. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4087
 225. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 4081
 226. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4064
 227. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4062
 228. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 4062
 229. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 4060
 230. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 4057
 231. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4056
 232. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 4048
 233. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 4037
 234. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 4025
 235. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 4017
 236. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 4004
 237. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4004
 238. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4001
 239. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3996
 240. Rok 2018
  Wyświetleń: 3994
 241. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3987
 242. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3985
 243. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3977
 244. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3971
 245. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3959
 246. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3951
 247. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3950
 248. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3925
 249. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3915
 250. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3898
 251. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3898
 252. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3889
 253. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3887
 254. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3887
 255. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3885
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3874
 257. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3856
 258. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3854
 259. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3849
 260. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3846
 261. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3844
 262. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3823
 263. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3822
 264. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3820
 265. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3809
 266. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3809
 267. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3797
 268. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3795
 269. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3795
 270. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3790
 271. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3788
 272. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3786
 273. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3783
 274. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3778
 275. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3777
 276. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3773
 277. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3746
 278. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3744
 279. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 3736
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 3729
 281. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3727
 282. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3724
 283. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3717
 284. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3714
 285. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3707
 286. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3703
 287. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3701
 288. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3700
 289. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3696
 290. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3689
 291. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3685
 292. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3671
 293. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3671
 294. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3661
 295. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3659
 296. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 3657
 297. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 3654
 298. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3650
 299. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3649
 300. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3646
 301. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3643
 302. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3642
 303. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3638
 304. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3636
 305. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3635
 306. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3631
 307. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3628
 308. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3616
 309. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3616
 310. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3615
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3612
 312. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3608
 313. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3598
 314. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3596
 315. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3596
 316. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 3595
 317. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3594
 318. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3589
 319. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3588
 320. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3587
 321. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3585
 322. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3583
 323. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3573
 324. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3572
 325. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3572
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3561
 327. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3553
 328. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3551
 329. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3548
 330. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3546
 331. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3542
 332. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3542
 333. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3540
 334. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3530
 335. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 3528
 336. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 3523
 337. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3516
 338. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3507
 339. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3505
 340. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3496
 341. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3490
 342. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3488
 343. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3487
 344. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3487
 345. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3479
 346. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3476
 347. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3471
 348. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3466
 349. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3464
 350. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3455
 351. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3454
 352. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3449
 353. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3449
 354. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3447
 355. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3446
 356. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3446
 357. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3441
 358. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3424
 359. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3419
 360. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3418
 361. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3414
 362. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 3413
 363. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3409
 364. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3406
 365. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3404
 366. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3403
 367. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3400
 368. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3399
 369. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3393
 370. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3384
 371. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3383
 372. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3383
 373. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3382
 374. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3377
 375. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3376
 376. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3375
 377. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3375
 378. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3362
 379. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3360
 380. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3359
 381. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3355
 382. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3352
 383. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3351
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3340
 385. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3328
 386. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 3325
 387. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3295
 388. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3293
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3287
 390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3287
 391. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3270
 392. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 3267
 393. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3266
 394. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 3265
 395. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 3263
 396. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3263
 397. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 3262
 398. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 3259
 399. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3256
 400. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 3255
 401. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3253
 402. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 3240
 403. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3239
 404. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3238
 405. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3226
 406. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 3224
 407. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3213
 408. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 3210
 409. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3209
 410. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 3208
 411. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3207
 412. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3207
 413. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3201
 414. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3191
 415. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 3189
 416. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 3188
 417. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 3173
 418. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3172
 419. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 3165
 420. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3163
 421. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 3161
 422. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 3161
 423. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3152
 424. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3139
 425. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3138
 426. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 3124
 427. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 3123
 428. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 3116
 429. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3115
 430. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 3114
 431. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3114
 432. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3113
 433. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 3110
 434. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 3103
 435. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3102
 436. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3100
 437. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3080
 438. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 3078
 439. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3074
 440. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3073
 441. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3068
 442. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 3068
 443. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3067
 444. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3066
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3063
 446. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 3062
 447. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3051
 448. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3051
 449. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3048
 450. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 3047
 451. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3040
 452. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3035
 453. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3022
 454. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 3019
 455. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3019
 456. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 3014
 457. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3014
 458. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3009
 459. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 3001
 460. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2999
 461. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 2998
 462. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2993
 463. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2992
 464. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2992
 465. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2991
 466. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2989
 467. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2984
 468. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2981
 469. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2981
 470. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2980
 471. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2980
 472. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2978
 473. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2976
 474. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2964
 475. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2962
 476. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2961
 477. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2957
 478. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2951
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2947
 480. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 2943
 481. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2943
 482. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2943
 483. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2942
 484. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 2937
 485. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2936
 486. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2932
 487. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2930
 488. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2928
 489. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2928
 490. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2922
 491. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2921
 492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2919
 493. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2918
 494. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2916
 495. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2913
 496. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2906
 497. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2905
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2900
 499. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2892
 500. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2884
 501. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2882
 502. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2878
 503. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2873
 504. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2871
 505. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2866
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2864
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2858
 508. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 2855
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2853
 510. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2853
 511. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2849
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2843
 513. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 2836
 514. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2831
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2825
 516. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2822
 517. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2820
 518. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2813
 519. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2813
 520. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2811
 521. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2806
 522. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2806
 523. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2803
 524. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2803
 525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2801
 526. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2798
 527. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2798
 528. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2790
 529. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2789
 530. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2788
 531. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2784
 532. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2782
 533. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2780
 534. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2773
 535. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2764
 536. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2764
 537. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2761
 538. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2756
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2754
 540. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2751
 541. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2745
 542. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2742
 543. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2736
 544. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 2735
 545. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2731
 546. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2728
 547. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2725
 548. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2720
 549. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2716
 550. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 2704
 551. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2703
 552. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2703
 553. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2698
 554. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2686
 555. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2683
 556. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2674
 557. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2674
 558. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2664
 559. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 2650
 560. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2642
 561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2635
 562. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 2634
 563. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2631
 564. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 2622
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2619
 566. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2615
 567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2608
 568. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2604
 569. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2591
 570. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2589
 571. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2583
 572. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2576
 573. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2570
 574. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 2566
 575. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2564
 576. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2562
 577. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2556
 578. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2549
 579. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2549
 580. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2533
 581. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2526
 582. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2522
 583. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2517
 584. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2516
 585. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2514
 586. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2511
 587. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2497
 588. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2494
 589. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2488
 590. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2480
 591. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2471
 592. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2466
 593. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2459
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2458
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2457
 596. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2457
 597. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2455
 598. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2448
 599. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2444
 600. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2440
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2439
 602. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2434
 603. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2431
 604. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2420
 605. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2411
 606. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2407
 607. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2369
 608. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2363
 609. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2357
 610. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2350
 611. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2345
 612. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2344
 613. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2335
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2333
 615. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2326
 616. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2318
 617. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2304
 618. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2303
 619. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2299
 620. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 2290
 621. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2287
 622. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2280
 623. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2274
 624. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 2258
 625. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2245
 626. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2244
 627. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2240
 628. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2236
 629. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2229
 630. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2223
 631. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2217
 632. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2197
 633. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2184
 634. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2182
 635. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2174
 636. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2172
 637. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2169
 638. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2143
 639. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2139
 640. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2126
 641. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2124
 642. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2122
 643. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2118
 644. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2109
 645. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2100
 646. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2097
 647. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2094
 648. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2094
 649. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2085
 650. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2069
 651. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2066
 652. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2064
 653. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2062
 654. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2047
 655. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 2034
 656. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2031
 657. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 2030
 658. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2000
 659. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1986
 660. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1925
 661. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1910
 662. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1891
 663. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1879
 664. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1873
 665. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1859
 666. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1833
 667. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1829
 668. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1802
 669. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1795
 670. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1790
 671. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1776
 672. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1774
 673. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1770
 674. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1769
 675. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1759
 676. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1749
 677. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1722
 678. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1717
 679. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 1703
 680. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1700
 681. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 1699
 682. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1683
 683. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1682
 684. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1680
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1678
 686. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1661
 687. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1653
 688. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1640
 689. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1622
 690. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1621
 691. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 1618
 692. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1616
 693. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1615
 694. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1606
 695. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 1595
 696. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 1585
 697. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1585
 698. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1557
 699. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1539
 700. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1514
 701. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1513
 702. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 1508
 703. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 1506
 704. Rok 2020
  Wyświetleń: 1495
 705. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1476
 706. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1474
 707. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1474
 708. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1464
 709. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1447
 710. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 1434
 711. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1419
 712. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1412
 713. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1410
 714. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1405
 715. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 1399
 716. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1398
 717. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1392
 718. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1388
 719. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1371
 720. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1355
 721. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1355
 722. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1349
 723. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1348
 724. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1332
 725. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1329
 726. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1327
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1324
 728. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1313
 729. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1310
 730. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1297
 731. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1294
 732. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1291
 733. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1282
 734. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1271
 735. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1258
 736. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1256
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 1254
 738. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1244
 739. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1222
 740. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1215
 741. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1179
 742. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1171
 743. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1169
 744. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1169
 745. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1163
 746. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1162
 747. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1161
 748. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 1159
 749. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 1153
 750. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1148
 751. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 1139
 752. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1131
 753. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 1130
 754. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1127
 755. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 1123
 756. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 1123
 757. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1108
 758. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1101
 759. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1095
 760. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1084
 761. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 1082
 762. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1081
 763. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1080
 764. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1069
 765. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1068
 766. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1061
 767. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1051
 768. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 1050
 769. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1049
 770. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1049
 771. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1043
 772. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1038
 773. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1003
 774. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1001
 775. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 986
 776. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 985
 777. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 983
 778. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 983
 779. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 981
 780. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 978
 781. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 971
 782. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 970
 783. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 967
 784. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 965
 785. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 961
 786. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 959
 787. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 959
 788. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 957
 789. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 937
 790. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 936
 791. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 931
 792. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 913
 793. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 912
 794. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 906
 795. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 903
 796. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 903
 797. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 897
 798. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 874
 799. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 872
 800. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 872
 801. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 872
 802. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 869
 803. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 863
 804. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 860
 805. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 851
 806. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 846
 807. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 841
 808. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 835
 809. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 830
 810. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 819
 811. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 811
 812. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 800
 813. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 791
 814. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 785
 815. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 783
 816. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 776
 817. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 775
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 767
 819. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 763
 820. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 760
 821. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 754
 822. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 754
 823. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 748
 824. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 742
 825. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 735
 826. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 732
 827. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 730
 828. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 709
 829. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 709
 830. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 692
 831. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 692
 832. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 692
 833. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 688
 834. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 685
 835. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 684
 836. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 678
 837. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 676
 838. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 661
 839. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 658
 840. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 653
 841. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 647
 842. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 647
 843. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 634
 844. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 632
 845. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 630
 846. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 625
 847. Złożone petycje
  Wyświetleń: 622
 848. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 619
 849. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 616
 850. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 615
 851. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 600
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 597
 853. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 587
 854. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 561
 855. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 544
 856. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 540
 857. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 531
 858. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 515
 859. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 500
 860. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 494
 861. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 490
 862. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 479
 863. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 453
 864. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 450
 865. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 438
 866. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 419
 867. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 408
 868. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 383
 869. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 371
 870. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 365
 871. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 349
 872. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 338
 873. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 336
 874. Ogłoszenie nr KS.2110.9.2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 333
 875. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 332
 876. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 331
 877. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 331
 878. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 329
 879. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 327
 880. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 321
 881. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 320
 882. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 317
 883. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 307
 884. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 303
 885. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 297
 886. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 295
 887. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 288
 888. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 281
 889. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 281
 890. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 280
 891. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 271
 892. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 270
 893. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 264
 894. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 260
 895. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 259
 896. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 258
 897. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 255
 898. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 248
 899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 229
 900. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 225
 901. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 224
 902. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 222
 903. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 214
 904. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 212
 905. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. płac w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 209
 906. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 202
 907. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 200
 908. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 200
 909. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 189
 910. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 164
 911. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 912. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 161
 913. INFORMACJA z dnia 8 grudnia 2020 r. O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. płac w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 159
 914. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 159
 915. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 146
 916. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 146
 917. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 146
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 143
 919. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 135
 920. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 135
 921. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 132
 922. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 131
 923. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 122
 924. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 120
 925. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 107
 926. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 97
 927. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 90
 928. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 90
 929. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 90
 930. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 83
 931. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 81
 932. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 62
 933. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 61
 934. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 56
 935. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 54
 936. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 53
 937. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 938. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 49
 939. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 44
 940. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 42
 941. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 25
 942. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 18
 943. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 6