Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3055500000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13511641847857933826275312752885473873818860787808676411985671
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64485582625355948049711954693848558170920407381067654788751743
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
738184771347036597225345753527613765595960195579824462850077
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
598434621147657430674439056384402565124443465451685524358080
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5260267204759148284369711743116281856586719876843474351100067
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
445023120555693571415887138546424555232254938710816699856140
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254352811927518273402891526379342463480836028581094003441875
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159291292214933179831986118183185521879118702201521940522435
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000566854475155101295813316
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 132315
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 125855
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 58772
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 28751
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 25537
 6. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 24079
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 22929
 8. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 22180
 9. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 21399
 10. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 20505
 11. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 20422
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 20419
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 19468
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18959
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 17965
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 17601
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 17222
 18. Informacje
  Wyświetleń: 17091
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16927
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 16456
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 16234
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 16212
 23. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 15785
 24. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 15778
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 15434
 26. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 15240
 27. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 15120
 28. Rok 2017
  Wyświetleń: 14955
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14841
 30. Ogólna
  Wyświetleń: 14551
 31. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 14463
 32. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 14455
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14376
 34. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 14169
 35. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 14166
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 13894
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13764
 38. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13681
 39. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 13681
 40. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 13625
 41. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 13609
 42. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 13472
 43. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 13403
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13369
 45. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 13331
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13281
 47. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 13094
 48. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 13032
 49. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 12962
 50. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 12841
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12740
 52. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 12571
 53. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 12560
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12355
 55. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 12226
 56. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 12176
 57. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 12017
 58. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 11934
 59. Rok 2015
  Wyświetleń: 11788
 60. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11639
 61. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 11633
 62. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 11518
 63. Rok 2019
  Wyświetleń: 11515
 64. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 11498
 65. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 11467
 66. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 11246
 67. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 11191
 68. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 11161
 69. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 11160
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 11106
 71. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 11071
 72. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 11049
 73. Rok 2012
  Wyświetleń: 11043
 74. Rok 2016
  Wyświetleń: 11033
 75. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 10966
 76. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 10944
 77. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 10930
 78. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10906
 79. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 10778
 80. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 10752
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 10723
 82. Rok 2014
  Wyświetleń: 10713
 83. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 10679
 84. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10667
 85. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 10623
 86. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10600
 87. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 10543
 88. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 10461
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 10385
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 10384
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10275
 92. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10271
 93. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 10257
 94. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10189
 95. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 9841
 96. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9645
 97. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 9642
 98. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 9639
 99. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 9617
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 9597
 101. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9555
 102. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 9515
 103. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 9356
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9353
 105. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 9349
 106. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 9230
 107. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 9115
 108. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 8972
 109. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 8816
 110. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8805
 111. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 8793
 112. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8787
 113. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 8753
 114. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8738
 115. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 8715
 116. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8629
 117. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 8619
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 8479
 119. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 8401
 120. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 8390
 121. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 8199
 122. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 8141
 123. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 8113
 124. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8071
 125. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 8062
 126. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 8057
 127. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7967
 128. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 7922
 129. Rok 2018
  Wyświetleń: 7899
 130. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7899
 131. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7852
 132. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7848
 133. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 7845
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 7822
 135. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7735
 136. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 7658
 137. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7543
 138. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 7510
 139. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 7454
 140. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 7431
 141. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 7343
 142. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 7337
 143. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 7277
 144. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 7251
 145. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7244
 146. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7244
 147. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 7236
 148. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 7160
 149. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7145
 150. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 7123
 151. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 7099
 152. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 7038
 153. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7031
 154. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 6986
 155. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 6978
 156. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 6971
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6951
 158. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6892
 159. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 6882
 160. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6875
 161. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 6847
 162. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 6831
 163. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 6781
 164. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6764
 165. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6761
 166. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 6739
 167. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 6717
 168. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 6682
 169. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 6670
 170. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 6668
 171. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 6648
 172. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6644
 173. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 6636
 174. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 6604
 175. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6596
 176. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 6594
 177. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6594
 178. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6591
 179. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 6579
 180. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 6542
 181. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6541
 182. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6531
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6522
 184. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6518
 185. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6506
 186. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6492
 187. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6427
 188. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6425
 189. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 6360
 190. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 6345
 191. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 6340
 192. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 6337
 193. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 6332
 194. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 6291
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6226
 196. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 6224
 197. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6200
 198. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6193
 199. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 6186
 200. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 6177
 201. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 6168
 202. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 6149
 203. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 6142
 204. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6129
 205. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 6102
 206. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 6082
 207. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 6081
 208. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6072
 209. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 6023
 210. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5997
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5995
 212. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5992
 213. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5964
 214. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5942
 215. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 5939
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 5926
 217. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5914
 218. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 5905
 219. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 5899
 220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5896
 221. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5870
 222. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 5866
 223. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 5790
 224. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 5787
 225. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 5769
 226. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5763
 227. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 5760
 228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5753
 229. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5743
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 5716
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5715
 232. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5714
 233. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 5709
 234. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 5700
 235. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5687
 236. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 5687
 237. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 5683
 238. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 5681
 239. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5665
 240. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 5651
 241. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5649
 242. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 5642
 243. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 5624
 244. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5611
 245. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 5606
 246. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 5601
 247. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5590
 248. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5578
 249. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 5577
 250. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 5575
 251. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 5564
 252. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 5551
 253. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 5526
 254. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 5525
 255. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 5509
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 5505
 257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5491
 258. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 5483
 259. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 5482
 260. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5481
 261. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 5477
 262. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5453
 263. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 5452
 264. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5421
 265. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 5400
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5396
 267. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 5391
 268. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5389
 269. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 5384
 270. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 5371
 271. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5370
 272. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 5366
 273. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5363
 274. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 5359
 275. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5346
 276. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5345
 277. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 5337
 278. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5336
 279. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 5335
 280. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 5333
 281. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5328
 282. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5326
 283. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 5320
 284. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5307
 285. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 5286
 286. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5284
 287. Rok 2020
  Wyświetleń: 5279
 288. Rok 2021
  Wyświetleń: 5274
 289. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5268
 290. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 5267
 291. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5264
 292. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5263
 293. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 5257
 294. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5252
 295. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5239
 296. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 5222
 297. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 5221
 298. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 5210
 299. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 5206
 300. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 5201
 301. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 5200
 302. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 5200
 303. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5198
 304. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 5196
 305. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 5191
 306. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 5178
 307. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5176
 308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5163
 309. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 5155
 310. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 5144
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 5138
 312. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 5130
 313. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5129
 314. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 5128
 315. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5119
 316. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 5117
 317. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 5116
 318. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 5115
 319. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 5107
 320. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5106
 321. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5091
 322. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 5090
 323. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5090
 324. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 5087
 325. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5083
 326. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 5078
 327. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 5076
 328. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5071
 329. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 5068
 330. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 5066
 331. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5059
 332. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5058
 333. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 5049
 334. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 5045
 335. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 5044
 336. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 5032
 337. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 5032
 338. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5031
 339. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5030
 340. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 5024
 341. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 5007
 342. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 5006
 343. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 4994
 344. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4993
 345. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 4991
 346. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 4984
 347. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 4983
 348. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 4981
 349. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 4971
 350. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4970
 351. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 4961
 352. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4958
 353. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 4958
 354. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4949
 355. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4946
 356. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4945
 357. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4941
 358. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 4929
 359. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4919
 360. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4916
 361. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4915
 362. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4911
 363. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4907
 364. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 4905
 365. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 4901
 366. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4900
 367. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 4885
 368. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4870
 369. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 4870
 370. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 4868
 371. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4862
 372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 4862
 373. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 4852
 374. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 4847
 375. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4843
 376. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 4840
 377. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 4839
 378. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4837
 379. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4831
 380. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 4831
 381. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4831
 382. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 4831
 383. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4830
 384. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 4828
 385. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 4828
 386. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4825
 387. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 4823
 388. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4812
 389. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 4807
 390. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 4803
 391. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 4800
 392. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 4794
 393. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 4793
 394. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 4790
 395. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4786
 396. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4784
 397. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4784
 398. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4780
 399. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4778
 400. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 4777
 401. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4767
 402. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 4759
 403. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 4745
 404. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 4736
 405. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4733
 406. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 4727
 407. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4722
 408. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 4719
 409. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 4716
 410. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 4716
 411. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4711
 412. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 4710
 413. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4709
 414. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 4690
 415. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4684
 416. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 4680
 417. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 4677
 418. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4671
 419. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 4665
 420. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4661
 421. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 4658
 422. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 4656
 423. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 4650
 424. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4645
 425. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 4644
 426. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 4621
 427. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4620
 428. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 4614
 429. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4608
 430. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4605
 431. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 4604
 432. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4585
 433. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4583
 434. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4578
 435. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4574
 436. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 4569
 437. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4551
 438. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 4549
 439. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4537
 440. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4532
 441. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 4521
 442. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4521
 443. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 4514
 444. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 4499
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4494
 446. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 4493
 447. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4492
 448. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4491
 449. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4491
 450. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 4487
 451. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4487
 452. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4481
 453. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 4481
 454. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4479
 455. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4477
 456. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 4471
 457. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4470
 458. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 4461
 459. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 4461
 460. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 4456
 461. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 4455
 462. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 4448
 463. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 4441
 464. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4440
 465. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4439
 466. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4418
 467. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4405
 468. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4401
 469. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4395
 470. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4394
 471. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4381
 472. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 4376
 473. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 4372
 474. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4370
 475. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4369
 476. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4366
 477. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4361
 478. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 4359
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 4353
 480. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 4338
 481. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4332
 482. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 4329
 483. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4328
 484. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4326
 485. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4322
 486. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4315
 487. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4308
 488. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4306
 489. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 4305
 490. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4304
 491. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 4299
 492. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 4299
 493. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 4296
 494. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4294
 495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 4291
 496. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4291
 497. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4277
 498. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 4274
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4271
 500. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4264
 501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4257
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 4247
 503. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4247
 504. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 4246
 505. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 4246
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 4243
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 4242
 508. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4242
 509. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 4241
 510. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 4212
 511. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4211
 512. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4206
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4204
 514. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4202
 515. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 4198
 516. Przetargi i zamówienia w 2022 roku
  Wyświetleń: 4197
 517. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4197
 518. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 4190
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4187
 520. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 4178
 521. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4168
 522. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4165
 523. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4165
 524. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 4155
 525. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 4153
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4151
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4149
 528. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4146
 529. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 4139
 530. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4137
 531. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4132
 532. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 4130
 533. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 4126
 534. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 4124
 535. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 4123
 536. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4122
 537. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4118
 538. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4117
 539. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 4110
 540. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4104
 541. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4104
 542. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 4096
 543. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 4088
 544. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 4084
 545. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4079
 546. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 4079
 547. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4077
 548. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4073
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4067
 550. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4066
 551. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4066
 552. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4065
 553. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 4063
 554. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 4053
 555. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 4053
 556. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4051
 557. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 4051
 558. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4050
 559. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 4045
 560. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 4036
 561. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4035
 562. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4030
 563. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 4028
 564. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 4027
 565. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 4022
 566. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 4021
 567. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4012
 568. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4007
 569. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 4006
 570. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 4006
 571. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4003
 572. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3997
 573. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3993
 574. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3992
 575. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3984
 576. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3983
 577. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3967
 578. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3964
 579. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3961
 580. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3959
 581. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3949
 582. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3941
 583. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3937
 584. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3937
 585. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3933
 586. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3929
 587. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3923
 588. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3915
 589. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3914
 590. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3905
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3903
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3900
 593. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3896
 594. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3895
 595. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3894
 596. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3890
 597. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 3886
 598. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3882
 599. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 3871
 600. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3870
 601. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3862
 602. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3860
 603. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 3858
 604. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 3857
 605. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 3856
 606. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3843
 607. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3841
 608. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3835
 609. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 3824
 610. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 3820
 611. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3814
 612. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3801
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3765
 614. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 3754
 615. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3740
 616. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3738
 617. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3736
 618. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3736
 619. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3727
 620. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 3725
 621. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 3717
 622. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 3693
 623. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3681
 624. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 3654
 625. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 3645
 626. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3628
 627. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 3617
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3616
 629. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 3616
 630. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3606
 631. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 3592
 632. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3587
 633. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3581
 634. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3562
 635. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 3559
 636. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 3553
 637. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3546
 638. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 3525
 639. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3511
 640. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3502
 641. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 3498
 642. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3489
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3466
 644. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3441
 645. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3434
 646. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 3430
 647. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 3425
 648. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3425
 649. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3417
 650. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3406
 651. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3380
 652. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3368
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 3364
 654. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3355
 655. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3349
 656. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3339
 657. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 3336
 658. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3321
 659. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 3315
 660. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3307
 661. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3296
 662. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 3295
 663. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3288
 664. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 3268
 665. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3266
 666. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3259
 667. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 3250
 668. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 3242
 669. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 3216
 670. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3203
 671. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3195
 672. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3176
 673. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3175
 674. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3172
 675. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3165
 676. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3158
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 3157
 678. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 3155
 679. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3149
 680. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3148
 681. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 3147
 682. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3146
 683. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 3142
 684. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3139
 685. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3133
 686. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 3124
 687. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3124
 688. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3116
 689. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3112
 690. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 3112
 691. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 3092
 692. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 3077
 693. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3075
 694. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3066
 695. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 3030
 696. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3026
 697. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 3014
 698. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3005
 699. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2996
 700. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2995
 701. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2991
 702. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2990
 703. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2985
 704. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2982
 705. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2981
 706. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2975
 707. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2972
 708. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2971
 709. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 2965
 710. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2955
 711. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2944
 712. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2944
 713. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2937
 714. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2937
 715. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2937
 716. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 2925
 717. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2906
 718. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2905
 719. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2905
 720. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2901
 721. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2899
 722. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2898
 723. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2889
 724. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2881
 725. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 2873
 726. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2865
 727. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2858
 728. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 2845
 729. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2843
 730. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2843
 731. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2839
 732. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2831
 733. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2825
 734. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2799
 735. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2778
 736. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2777
 737. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2776
 738. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2763
 739. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2763
 740. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2757
 741. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2755
 742. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2749
 743. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2738
 744. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2734
 745. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 2730
 746. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2728
 747. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2722
 748. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2719
 749. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2716
 750. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 2710
 751. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 2710
 752. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2706
 753. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2699
 754. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 2693
 755. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2693
 756. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 2681
 757. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 2681
 758. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2677
 759. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2674
 760. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2674
 761. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2673
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 2659
 763. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2659
 764. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2656
 765. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2637
 766. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2632
 767. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2627
 768. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2622
 769. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 2607
 770. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 2598
 771. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2581
 772. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2579
 773. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 2578
 774. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2572
 775. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 2564
 776. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2559
 777. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2541
 778. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 2540
 779. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2540
 780. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 2539
 781. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2528
 782. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 2518
 783. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2512
 784. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 2505
 785. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2503
 786. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 2490
 787. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 2487
 788. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 2480
 789. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2479
 790. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2474
 791. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2473
 792. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2465
 793. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2462
 794. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2461
 795. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2454
 796. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 2446
 797. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 2427
 798. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2426
 799. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2424
 800. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2400
 801. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2396
 802. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 2374
 803. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2372
 804. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2364
 805. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2364
 806. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2355
 807. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2355
 808. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2346
 809. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2341
 810. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2327
 811. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 2321
 812. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2317
 813. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 2313
 814. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2232
 815. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 2231
 816. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2217
 817. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 2211
 818. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2206
 819. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 2192
 820. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2188
 821. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2165
 822. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2164
 823. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 2160
 824. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2160
 825. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 2157
 826. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2133
 827. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 2123
 828. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 2121
 829. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2121
 830. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2112
 831. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2109
 832. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 2105
 833. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2104
 834. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2100
 835. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 2096
 836. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 2094
 837. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2093
 838. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 2085
 839. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 2085
 840. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 2080
 841. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2073
 842. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2070
 843. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2069
 844. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2059
 845. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2057
 846. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2041
 847. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 2040
 848. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2027
 849. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2025
 850. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 2024
 851. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 2020
 852. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 2017
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 2011
 854. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 2007
 855. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1995
 856. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1994
 857. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1985
 858. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1984
 859. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1982
 860. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1980
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1972
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1966
 863. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1965
 864. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1964
 865. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 1961
 866. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1957
 867. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1953
 868. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1952
 869. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1947
 870. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1941
 871. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1932
 872. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1911
 873. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1908
 874. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1893
 875. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 1869
 876. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1864
 877. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1853
 878. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 1848
 879. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 1844
 880. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1844
 881. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1844
 882. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1830
 883. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1820
 884. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1815
 885. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1814
 886. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 1804
 887. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 1798
 888. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1796
 889. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1784
 890. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1775
 891. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 1769
 892. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1764
 893. Rok 2022
  Wyświetleń: 1763
 894. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1757
 895. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1749
 896. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 1749
 897. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1745
 898. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1742
 899. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1735
 900. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1734
 901. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 1728
 902. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1722
 903. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1700
 904. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1696
 905. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 1680
 906. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1673
 907. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1650
 908. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1650
 909. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1640
 910. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1630
 911. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1628
 912. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1617
 913. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1604
 914. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1598
 915. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1595
 916. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1589
 917. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1586
 918. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1572
 919. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1570
 920. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1570
 921. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1543
 922. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1542
 923. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 1539
 924. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1532
 925. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1527
 926. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 1513
 927. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 1510
 928. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1506
 929. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 1499
 930. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1497
 931. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1497
 932. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 1496
 933. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1496
 934. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 1482
 935. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 1481
 936. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 1475
 937. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1468
 938. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1445
 939. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1438
 940. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1438
 941. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1419
 942. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 1411
 943. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1407
 944. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1389
 945. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 1385
 946. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1380
 947. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2022 roku
  Wyświetleń: 1379
 948. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 1369
 949. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 1363
 950. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1360
 951. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1355
 952. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1351
 953. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 1350
 954. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1345
 955. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1344
 956. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 1343
 957. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 1339
 958. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1331
 959. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1328
 960. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 1316
 961. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 1314
 962. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1299
 963. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1292
 964. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1285
 965. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1285
 966. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1285
 967. Konkursy i konsultacje 2022
  Wyświetleń: 1279
 968. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 1278
 969. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1275
 970. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 1275
 971. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1274
 972. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1272
 973. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 1265
 974. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1260
 975. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1249
 976. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1247
 977. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1247
 978. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1244
 979. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1241
 980. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1236
 981. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1225
 982. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1225
 983. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1218
 984. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1215
 985. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1198
 986. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 1188
 987. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 1185
 988. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1185
 989. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1179
 990. Zawarcie umowy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1173
 991. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1171
 992. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1162
 993. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 1139
 994. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1138
 995. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1123
 996. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1121
 997. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 1113
 998. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 1108
 999. Uchwała nr XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2022
  Wyświetleń: 1099
 1000. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 27 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz dalszym toku uzgodnień
  Wyświetleń: 1083
 1001. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1079
 1002. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1077
 1003. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1066
 1004. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 1060
 1005. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 1049
 1006. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 1045
 1007. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 1041
 1008. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Łany przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1032
 1009. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 1027
 1010. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 1018
 1011. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1017
 1012. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 1015
 1013. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1006
 1014. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1003
 1015. ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1002
 1016. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 1000
 1017. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 997
 1018. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 997
 1019. Obwieszczenie nr IUR.6220.11.2021 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 991
 1020. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 990
 1021. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 983
 1022. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 982
 1023. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 982
 1024. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 975
 1025. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 975
 1026. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 969
 1027. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 961
 1028. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 954
 1029. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 952
 1030. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 950
 1031. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 947
 1032. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 941
 1033. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 936
 1034. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 935
 1035. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 933
 1036. ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 932
 1037. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 927
 1038. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 926
 1039. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 924
 1040. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 921
 1041. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 917
 1042. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 917
 1043. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 917
 1044. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 914
 1045. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 912
 1046. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 910
 1047. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 909
 1048. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 907
 1049. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 902
 1050. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 900
 1051. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023
  Wyświetleń: 900
 1052. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 894
 1053. Budżet Gminy Cisek na 2022 rok
  Wyświetleń: 890
 1054. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 887
 1055. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 881
 1056. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 871
 1057. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 871
 1058. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 868
 1059. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 863
 1060. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 860
 1061. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o przekazaniu Aneksu do Raportu oraz uzyskaniu opinii
  Wyświetleń: 860
 1062. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 851
 1063. Obwieszczenia 2022 rok
  Wyświetleń: 845
 1064. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 832
 1065. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 826
 1066. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 820
 1067. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 819
 1068. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 814
 1069. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 809
 1070. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 807
 1071. Karta informacyjna nr 32/2021
  Wyświetleń: 807
 1072. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 790
 1073. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 780
 1074. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 1 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dwóch uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 776
 1075. Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 774
 1076. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 774
 1077. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 774
 1078. Informacja o unieważnieniu Przetargu na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek Cz.II
  Wyświetleń: 756
 1079. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 755
 1080. Karta informacyjna nr 33/2021
  Wyświetleń: 751
 1081. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 742
 1082. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 742
 1083. Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 735
 1084. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 735
 1085. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 731
 1086. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 728
 1087. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 724
 1088. Karta informacyjna nr 34/2021
  Wyświetleń: 722
 1089. Informacja z otwarcia ofert na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 708
 1090. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek cz.I
  Wyświetleń: 707
 1091. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 703
 1092. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 694
 1093. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 685
 1094. Karta informacyjna nr 1/2022
  Wyświetleń: 685
 1095. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 677
 1096. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 - 2022
  Wyświetleń: 676
 1097. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 674
 1098. Karta informacyjna nr 35/2021
  Wyświetleń: 664
 1099. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 663
 1100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 663
 1101. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 657
 1102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 649
 1103. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 649
 1104. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 648
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 644
 1106. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 630
 1107. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania
  Wyświetleń: 626
 1108. Karta informacyjna nr 3/2022
  Wyświetleń: 616
 1109. Przetarg - Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 606
 1110. Karta informacyjna nr 2/2022
  Wyświetleń: 605
 1111. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 604
 1112. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - OPIEKA
  Wyświetleń: 598
 1113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 597
 1114. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - SPORT
  Wyświetleń: 591
 1115. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 562
 1116. Obwieszczenie Nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 522
 1117. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 509
 1118. Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 488
 1119. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 482
 1120. OGŁOSZENIE - Wniosek o preferencyjny zakup węgla
  Wyświetleń: 479
 1121. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 477
 1122. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 470
 1123. Przetarg - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 462
 1124. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1125. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 marca 2022 o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentów
  Wyświetleń: 453
 1126. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 452
 1127. Zawiadomienie o przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek - II wyłożenie
  Wyświetleń: 438
 1128. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 4 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 434
 1129. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 22 marca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o wpłynięciu do Wójta Gminy następnych dokumentów w sprawie
  Wyświetleń: 428
 1130. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 425
 1131. Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 420
 1132. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 418
 1133. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 404
 1134. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 404
 1135. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 397
 1136. Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 392
 1137. Zarządzenie nr 2 Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 387
 1138. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 386
 1139. Obwieszczenie Nr IUR.6833.1.2022 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 375
 1140. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 374
 1141. Obwieszczenie nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 373
 1142. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 371
 1143. Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 361
 1144. Obwieszczenie nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KOBYLICE
  Wyświetleń: 358
 1145. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 355
 1146. ZAKUP WĘGLA
  Wyświetleń: 354
 1147. Zawiadomienie o zwołaniu XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 352
 1148. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 350
 1149. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 3 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 334
 1150. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 333
 1151. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 332
 1152. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 331
 1153. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
  Wyświetleń: 320
 1154. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 313
 1155. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2022 r. o przekazaniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień do Raportu
  Wyświetleń: 307
 1156. Obwieszczenie nr IUR.6733.6.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 301
 1157. Karta informacyjna nr 8/2022
  Wyświetleń: 300
 1158. Informacja o przystąpieniu Gminy Cisek do zakupu węgla
  Wyświetleń: 299
 1159. Zawiadomienie o zwołaniu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 299
 1160. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 295
 1161. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 288
 1162. Karta informacyjna nr 6/2022
  Wyświetleń: 286
 1163. Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 281
 1164. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 278
 1165. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - II postępowanie
  Wyświetleń: 278
 1166. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 września 2022 roku
  Wyświetleń: 272
 1167. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 25 lipca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 268
 1168. Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 267
 1169. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 266
 1170. Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 264
 1171. Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 259
 1172. Karta informacyjna nr 7/2022
  Wyświetleń: 256
 1173. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISEK
  Wyświetleń: 249
 1174. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 248
 1175. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 248
 1176. Karta informacyjna nr 4/2022
  Wyświetleń: 243
 1177. Informacja z otwarcia ofert na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 235
 1178. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 233
 1179. Obwieszczenie Nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 232
 1180. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ROSZOWICE" w miejscowości Roszowice, gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 229
 1181. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 229
 1182. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 229
 1183. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 228
 1184. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 228
 1185. Karta informacyjna nr 10/2022
  Wyświetleń: 226
 1186. Przetarg na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 223
 1187. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 221
 1188. Przetarg na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 218
 1189. Obwieszczenie nr IUR.6733.10.2022 Wójta Gminy z dnia 4 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 217
 1190. Karta informacyjna nr 5/2022
  Wyświetleń: 215
 1191. Karta informacyjna nr 11/2022
  Wyświetleń: 210
 1192. Zawiadomienie o zwołaniu XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 208
 1193. Zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 207
 1194. Karta informacyjna nr 9/2022
  Wyświetleń: 206
 1195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 203
 1196. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 203
 1197. Przetarg na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 203
 1198. Karta informacyjna nr 13/2022
  Wyświetleń: 202
 1199. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2021
  Wyświetleń: 201
 1200. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 200
 1201. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2021 rok
  Wyświetleń: 199
 1202. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2021 rok
  Wyświetleń: 198
 1203. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 197
 1204. Karta informacyjna nr 12/2022
  Wyświetleń: 195
 1205. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2021 rok
  Wyświetleń: 195
 1206. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 191
 1207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 189
 1208. Karta informacyjna nr 14/2022
  Wyświetleń: 188
 1209. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 188
 1210. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2021 rok
  Wyświetleń: 188
 1211. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2021
  Wyświetleń: 185
 1212. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 177
 1213. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 175
 1214. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Roszowickim Lesie
  Wyświetleń: 174
 1215. Obwieszczenie nr IUR.6733.11.2022 Wójta Gminy z dnia 11 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 173
 1216. Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 października 2022 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 172
 1217. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 171
 1218. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 170
 1219. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 170
 1220. Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 170
 1221. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 166
 1222. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 164
 1223. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 164
 1224. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 - 2023
  Wyświetleń: 164
 1225. Obwieszczenie Nr IUR.6733.11.2022 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 164
 1226. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 163
 1227. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 161
 1228. Zarządzenie nr 75.2022 Wójta Gminy Cisek z 17 października 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 1229. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 160
 1230. Wniosek o preferencyjny zakup węgla od 2 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 155
 1231. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 155
 1232. Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 154
 1233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 152
 1234. Przetarg - Sukcesywna dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 152
 1235. Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 152
 1236. Karta informacyjna nr 20/2022
  Wyświetleń: 150
 1237. Karta informacyjna nr 21/2022
  Wyświetleń: 150
 1238. Zawiadomienie Wójta o wydaniu decyzji nr IUR.6220.2.2022 z dnia 17 listopada 2022 o przeniesienie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE”
  Wyświetleń: 150
 1239. Karta informacyjna nr 18/2022
  Wyświetleń: 149
 1240. Obwieszczenie Nr GKR.6151.8.2022 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2022/2023
  Wyświetleń: 147
 1241. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 146
 1242. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania koncesji
  Wyświetleń: 145
 1243. Karta informacyjna nr 16/2022
  Wyświetleń: 144
 1244. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 144
 1245. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 140
 1246. Przetarg - Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 140
 1247. Karta informacyjna nr 15/2022
  Wyświetleń: 139
 1248. Karta informacyjna nr 17/2022
  Wyświetleń: 138
 1249. Obwieszczenie nr GKR.6151.7.2022 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023
  Wyświetleń: 138
 1250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 136
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 136
 1252. Karta informacyjna nr 23/2022
  Wyświetleń: 133
 1253. Przetarg - Budowa kanalizacji w Cisku - Etap II
  Wyświetleń: 133
 1254. Karta informacyjna nr 19/2022
  Wyświetleń: 132
 1255. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość
  Wyświetleń: 130
 1256. Informacja z otwarcia ofert na na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 123
 1257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 123
 1258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację stacji uzdatniania wody w Błażejowicach – IV postępowanie
  Wyświetleń: 121
 1259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 121
 1260. Karta informacyjna nr 22/2022
  Wyświetleń: 120
 1261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 119
 1262. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 118
 1263. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 111
 1264. Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 111
 1265. Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Statutów Sołectw Gminy Cisek
  Wyświetleń: 110
 1266. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 110
 1267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 110
 1268. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 109
 1269. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane Modernizacja stacji uzdatniania wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 103
 1270. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 102
 1271. ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 30 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1272. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 101
 1273. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 101
 1274. Obwieszczenie Nr IUR.6733.1.2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 1275. Przetargi i zamówienia w 2023 roku
  Wyświetleń: 98
 1276. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 96
 1277. Informacja z otwarcia ofert na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 91
 1278. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 86
 1279. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 85
 1280. ZARZĄDZENIE Nr 118/2022 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 30 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1281. Informacja z otwarcia ofert na budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 83
 1282. Zawiadomienie o zwołaniu L sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 76
 1283. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 75
 1284. Obwieszczenie Nr IUR.6220.1.2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 1285. UCHWAŁA NR XLVIII/263/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 68
 1286. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 67
 1287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 60
 1288. UCHWAŁA NR XLVIII/264/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 56
 1289. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 55
 1290. Karta informacyjna nr 24/2022
  Wyświetleń: 54
 1291. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2023 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2023 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
  Wyświetleń: 52
 1292. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 49
 1293. Budżet Gminy Cisek na 2023 rok
  Wyświetleń: 48
 1294. Obwieszczenia 2023 rok
  Wyświetleń: 46
 1295. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Remont koryta rzeki Odry w km 82+250 - 82+600
  Wyświetleń: 44
 1296. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Remont koryta rzeki Odry w km 82+250 - 82+600
  Wyświetleń: 44
 1297. Zawarcie umowy w 2023 roku
  Wyświetleń: 39
 1298. Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Cisek z 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 38
 1299. Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024
  Wyświetleń: 37
 1300. Karta informacyjna nr 27/2022
  Wyświetleń: 35
 1301. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2023 roku
  Wyświetleń: 35
 1302. Karta informacyjna nr 29/2022
  Wyświetleń: 34
 1303. Rok 2023
  Wyświetleń: 34
 1304. Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 34
 1305. Informacja z otwarcia ofert na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 32
 1306. Karta informacyjna nr 30/2022
  Wyświetleń: 32
 1307. Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024
  Wyświetleń: 32
 1308. Karta informacyjna nr 26/2022
  Wyświetleń: 31
 1309. Karta informacyjna nr 32/2022
  Wyświetleń: 31
 1310. Karta informacyjna nr 31/2022
  Wyświetleń: 29
 1311. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 28
 1312. Karta informacyjna nr 28/2022
  Wyświetleń: 28
 1313. Informacja z otwarcia ofert na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 27
 1314. Karta informacyjna nr 25/2022
  Wyświetleń: 27
 1315. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 1316. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania koncesji nr 130/2022 na wydobywanie kruszywa ze złoża "Roszowice"
  Wyświetleń: 25
 1317. Karta informacyjna nr 33/2022
  Wyświetleń: 23
 1318. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 23
 1319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 1320. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2023 roku
  Wyświetleń: 18
 1321. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 17
 1322. Karta informacyjna nr 2/2023
  Wyświetleń: 16
 1323. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 15
 1324. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 15
 1325. Karta informacyjna nr 1/2023
  Wyświetleń: 14
 1326. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 14
 1327. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 13
 1328. Karta informacyjna nr 3/2023
  Wyświetleń: 10
 1329. Informacja z otwarcia ofert w Przetargu - Budowa kanalizacji w Cisku - Etap II
  Wyświetleń: 5