Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6455858329536244809571278470024862320380000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 109232
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 73984
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 55367
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 24154
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 22990
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 20108
 7. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 18795
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 18653
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 18055
 10. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 17151
 11. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 16930
 12. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 16697
 13. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 15197
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 14892
 15. Formularze i druki
  Wyświetleń: 14092
 16. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 13971
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 13710
 18. Rok 2013
  Wyświetleń: 13566
 19. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 12693
 20. Informacje
  Wyświetleń: 12631
 21. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 12577
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 12536
 23. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 12479
 24. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 12243
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 12200
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12142
 27. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 12119
 28. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 12088
 29. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 11721
 30. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 11647
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 11630
 32. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 11581
 33. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 11405
 34. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 11404
 35. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 11231
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 11182
 37. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 11061
 38. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 10968
 39. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 10959
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10942
 41. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 10866
 42. Ogólna
  Wyświetleń: 10746
 43. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 10730
 44. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 10718
 45. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 10688
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10671
 47. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 10648
 48. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 10634
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10570
 50. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 10519
 51. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 10462
 52. Rok 2017
  Wyświetleń: 10411
 53. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 10347
 54. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9992
 55. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9959
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9935
 57. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9739
 58. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 9479
 59. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 9445
 60. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9398
 61. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 9381
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 9296
 63. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 9275
 64. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 9259
 65. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 9219
 66. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9158
 67. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 9149
 68. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 9130
 69. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 9109
 70. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 9099
 71. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 9080
 72. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 9033
 73. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8983
 74. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 8904
 75. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 8860
 76. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 8814
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 8808
 78. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8772
 79. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 8757
 80. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8725
 81. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8629
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 8619
 83. Rok 2015
  Wyświetleń: 8595
 84. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 8589
 85. Rok 2019
  Wyświetleń: 8582
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 8566
 87. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8526
 88. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 8486
 89. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 8315
 90. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 8252
 91. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8089
 92. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7981
 93. Rok 2012
  Wyświetleń: 7878
 94. Rok 2016
  Wyświetleń: 7852
 95. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 7838
 96. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7800
 97. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 7734
 98. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 7693
 99. Rok 2014
  Wyświetleń: 7648
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 7628
 101. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 7549
 102. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 7486
 103. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7470
 104. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 7328
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7243
 106. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7209
 107. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 7183
 108. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7178
 109. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 7147
 110. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 7144
 111. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 7048
 112. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 7042
 113. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 7004
 114. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 6891
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6827
 116. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6760
 117. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6683
 118. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 6665
 119. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 6551
 120. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 6521
 121. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6510
 122. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 6506
 123. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6484
 124. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 6451
 125. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 6447
 126. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 6420
 127. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 6401
 128. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6392
 129. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6379
 130. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 6341
 131. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6154
 132. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 6142
 133. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 6007
 134. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5928
 135. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 5886
 136. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5823
 137. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5814
 138. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5813
 139. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 5785
 140. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5783
 141. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5768
 142. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5755
 143. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5748
 144. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5734
 145. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5691
 146. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5654
 147. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 5604
 148. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 5570
 149. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 5534
 150. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 5526
 151. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5463
 152. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 5454
 153. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5382
 154. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 5376
 155. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 5376
 156. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5376
 157. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5373
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 5335
 159. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 5322
 160. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5275
 161. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5274
 162. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 5269
 163. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5269
 164. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 5264
 165. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5244
 166. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 5236
 167. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5212
 168. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5204
 169. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5203
 170. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5202
 171. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 5200
 172. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 5172
 173. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 5171
 174. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5161
 175. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 5136
 176. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 5076
 177. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5070
 178. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 5063
 179. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 5029
 180. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 5000
 181. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4988
 182. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4958
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4928
 184. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4911
 185. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4892
 186. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4890
 187. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 4864
 188. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 4824
 189. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4792
 190. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4784
 191. Rok 2018
  Wyświetleń: 4780
 192. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4777
 193. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4775
 194. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4765
 195. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4755
 196. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 4748
 197. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 4735
 198. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4730
 199. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4655
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4628
 201. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4595
 202. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4589
 203. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4582
 204. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4581
 205. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4563
 206. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4560
 207. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4552
 208. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 4541
 209. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4518
 210. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4513
 211. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4508
 212. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4491
 213. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4480
 214. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4479
 215. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4478
 216. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 4468
 217. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4465
 218. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 4437
 219. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 4425
 220. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 4410
 221. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4389
 222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4386
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4379
 224. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 4376
 225. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4368
 226. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4353
 227. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 4348
 228. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 4342
 229. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 4324
 230. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 4311
 231. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4299
 232. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4292
 233. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 4290
 234. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4288
 235. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4279
 236. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 4271
 237. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4268
 238. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 4261
 239. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4257
 240. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 4250
 241. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 4244
 242. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4244
 243. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4241
 244. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4237
 245. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4231
 246. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4228
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 4217
 248. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4212
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 4199
 250. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4194
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 4187
 252. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4171
 253. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 4168
 254. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4157
 255. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 4147
 256. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 4145
 257. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 4143
 258. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4134
 259. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4126
 260. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4120
 261. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 4108
 262. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4108
 263. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 4105
 264. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4103
 265. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4102
 266. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4101
 267. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 4099
 268. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 4094
 269. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4093
 270. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4092
 271. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4089
 272. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4082
 273. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4080
 274. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4077
 275. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4055
 276. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 4046
 277. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4040
 278. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 4037
 279. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4035
 280. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 4033
 281. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 4031
 282. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 4030
 283. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 4022
 284. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 4020
 285. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 4009
 286. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 4004
 287. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 3993
 288. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3979
 289. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3975
 290. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3969
 291. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 3963
 292. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3961
 293. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3957
 294. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 3953
 295. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3953
 296. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3951
 297. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3950
 298. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3944
 299. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3940
 300. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3931
 301. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3928
 302. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3917
 303. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3912
 304. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3911
 305. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3904
 306. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 3899
 307. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3898
 308. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3891
 309. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3889
 310. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3886
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3879
 312. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3876
 313. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3876
 314. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3872
 315. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3866
 316. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3864
 317. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3861
 318. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3855
 319. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3851
 320. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3850
 321. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3849
 322. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3844
 323. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 3842
 324. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3841
 325. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 3839
 326. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3833
 327. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3833
 328. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3830
 329. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3826
 330. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 3825
 331. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3825
 332. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3822
 333. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3813
 334. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3811
 335. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3808
 336. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3806
 337. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3781
 338. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3776
 339. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3775
 340. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3773
 341. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3766
 342. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3763
 343. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3760
 344. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 3750
 345. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3738
 346. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3735
 347. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3730
 348. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3726
 349. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3716
 350. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 3713
 351. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3712
 352. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3710
 353. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3706
 354. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3706
 355. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3701
 356. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3700
 357. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3697
 358. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 3695
 359. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3690
 360. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3689
 361. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3689
 362. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3688
 363. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3686
 364. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3685
 365. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3683
 366. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3680
 367. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3680
 368. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3676
 369. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 3665
 370. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3659
 371. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3650
 372. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3648
 373. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3643
 374. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3638
 375. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3632
 376. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3631
 377. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3630
 378. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3630
 379. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3616
 380. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3616
 381. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3612
 382. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3603
 383. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3601
 384. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3600
 385. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3586
 386. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3579
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3578
 388. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3569
 389. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3565
 390. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 3554
 391. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 3533
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3533
 393. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3529
 394. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3525
 395. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3525
 396. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 3521
 397. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 3512
 398. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 3512
 399. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3510
 400. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 3504
 401. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 3504
 402. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3499
 403. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3498
 404. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 3494
 405. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 3491
 406. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 3481
 407. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3471
 408. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3471
 409. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3463
 410. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3461
 411. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3450
 412. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3449
 413. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3433
 414. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 3431
 415. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3430
 416. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3430
 417. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3428
 418. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3427
 419. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 3424
 420. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 3423
 421. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3421
 422. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3416
 423. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3414
 424. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 3410
 425. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 3398
 426. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 3392
 427. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3390
 428. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3389
 429. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 3384
 430. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 3370
 431. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3370
 432. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3359
 433. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 3358
 434. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3345
 435. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 3341
 436. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3341
 437. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3335
 438. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3333
 439. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 3330
 440. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 3329
 441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3327
 442. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3321
 443. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3317
 444. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 3310
 445. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 3305
 446. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3289
 447. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3283
 448. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3282
 449. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3279
 450. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3278
 451. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3277
 452. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3277
 453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3275
 454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3265
 455. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3261
 456. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 3259
 457. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3257
 458. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3257
 459. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3253
 460. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3252
 461. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3241
 462. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 3240
 463. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 3239
 464. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 3239
 465. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 3237
 466. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3235
 467. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3227
 468. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3221
 469. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 3212
 470. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 3212
 471. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 3212
 472. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3211
 473. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 3211
 474. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 3210
 475. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 3208
 476. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 3206
 477. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 3204
 478. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 3196
 479. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 3194
 480. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3193
 481. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3177
 482. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3175
 483. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 3173
 484. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 3169
 485. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3169
 486. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 3160
 487. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3159
 488. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 3158
 489. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3155
 490. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3155
 491. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 3150
 492. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3148
 493. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 3143
 494. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 3141
 495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 3138
 496. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3138
 497. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 3131
 498. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3125
 499. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3124
 500. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3123
 501. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3120
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3120
 503. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 3113
 504. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3110
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3110
 506. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 3107
 507. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3102
 508. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3097
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3094
 510. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3094
 511. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3090
 512. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3088
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3086
 514. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3085
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3082
 516. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 3081
 517. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3072
 518. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 3071
 519. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3056
 520. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3051
 521. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 3049
 522. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 3046
 523. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 3037
 524. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3029
 525. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3027
 526. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3027
 527. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 3025
 528. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3022
 529. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3022
 530. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 3015
 531. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3007
 532. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 3004
 533. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3003
 534. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2997
 535. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2993
 536. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2982
 537. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2980
 538. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2977
 539. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2973
 540. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2971
 541. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2968
 542. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2966
 543. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2964
 544. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2962
 545. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2951
 546. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2948
 547. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2948
 548. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2939
 549. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2938
 550. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2938
 551. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 2935
 552. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2926
 553. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2920
 554. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2913
 555. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2911
 556. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2905
 557. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2904
 558. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2898
 559. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2897
 560. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 2896
 561. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2891
 562. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2881
 563. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2872
 564. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2868
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2861
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2854
 567. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 2833
 568. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2831
 569. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2829
 570. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2821
 571. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2821
 572. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2815
 573. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2794
 574. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2793
 575. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2792
 576. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2791
 577. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2788
 578. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2785
 579. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2771
 580. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2766
 581. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2749
 582. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2747
 583. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2742
 584. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2742
 585. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2739
 586. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2739
 587. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2738
 588. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2735
 589. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2726
 590. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2699
 591. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2697
 592. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2696
 593. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2694
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2692
 595. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2688
 596. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2687
 597. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2676
 598. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2674
 599. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2671
 600. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2665
 601. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2657
 602. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2657
 603. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2654
 604. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2653
 605. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2642
 606. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2627
 607. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 2614
 608. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2610
 609. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2592
 610. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2571
 611. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2555
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2548
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2544
 614. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2542
 615. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2539
 616. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2537
 617. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2536
 618. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 2528
 619. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2512
 620. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2492
 621. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2485
 622. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 2478
 623. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2468
 624. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2458
 625. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2452
 626. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2450
 627. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2447
 628. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2424
 629. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2416
 630. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2408
 631. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2400
 632. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2392
 633. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2392
 634. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2391
 635. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2369
 636. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2368
 637. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2365
 638. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2359
 639. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2347
 640. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2342
 641. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 2335
 642. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2333
 643. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2327
 644. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2303
 645. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2297
 646. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2294
 647. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2293
 648. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2279
 649. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2278
 650. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2276
 651. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 2271
 652. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2260
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 2258
 654. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 2254
 655. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2248
 656. Rok 2020
  Wyświetleń: 2241
 657. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2241
 658. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2239
 659. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 2225
 660. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2221
 661. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 2201
 662. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2192
 663. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 2188
 664. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2187
 665. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 2126
 666. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2119
 667. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2112
 668. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 2097
 669. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2084
 670. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2071
 671. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 2066
 672. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2057
 673. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2050
 674. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2045
 675. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 2041
 676. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2018
 677. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2012
 678. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2002
 679. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2000
 680. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1993
 681. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1968
 682. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1955
 683. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1951
 684. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1949
 685. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 1949
 686. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1947
 687. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1944
 688. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1936
 689. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1935
 690. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 1933
 691. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1921
 692. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1908
 693. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1903
 694. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1898
 695. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1893
 696. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 1891
 697. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 1884
 698. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1858
 699. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1847
 700. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1829
 701. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1826
 702. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1821
 703. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1787
 704. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1784
 705. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1774
 706. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1722
 707. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1712
 708. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1712
 709. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1708
 710. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1704
 711. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1701
 712. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1691
 713. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 1688
 714. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1684
 715. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1676
 716. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1655
 717. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1644
 718. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1637
 719. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1636
 720. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1618
 721. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1597
 722. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1597
 723. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1589
 724. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1583
 725. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1577
 726. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1572
 727. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1572
 728. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1564
 729. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1555
 730. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1548
 731. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 1540
 732. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1528
 733. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1524
 734. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1507
 735. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1505
 736. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1501
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 1487
 738. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1484
 739. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1483
 740. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 1471
 741. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1469
 742. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1468
 743. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1447
 744. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1433
 745. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1427
 746. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1421
 747. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 1417
 748. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1416
 749. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1412
 750. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1410
 751. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1405
 752. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 1398
 753. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1396
 754. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 1392
 755. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1389
 756. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 1385
 757. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 1361
 758. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1358
 759. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1350
 760. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1349
 761. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1348
 762. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1347
 763. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1336
 764. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1326
 765. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1305
 766. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1299
 767. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1294
 768. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1292
 769. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1287
 770. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1286
 771. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1282
 772. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1277
 773. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 1275
 774. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1273
 775. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1273
 776. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 1260
 777. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1259
 778. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1259
 779. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1257
 780. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 1257
 781. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1256
 782. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 1256
 783. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1254
 784. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 1252
 785. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1239
 786. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1214
 787. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 1213
 788. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1209
 789. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1209
 790. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1208
 791. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1206
 792. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1194
 793. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1182
 794. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1172
 795. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1166
 796. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1156
 797. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1155
 798. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 1154
 799. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 1144
 800. Złożone petycje
  Wyświetleń: 1136
 801. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1123
 802. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1114
 803. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1107
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 1104
 805. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1101
 806. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1098
 807. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1097
 808. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1095
 809. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 1094
 810. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 1089
 811. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1076
 812. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1074
 813. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1033
 814. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1032
 815. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1023
 816. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1018
 817. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1004
 818. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 999
 819. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 997
 820. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 994
 821. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 991
 822. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 990
 823. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 985
 824. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 978
 825. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 976
 826. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 971
 827. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 971
 828. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 965
 829. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 963
 830. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 961
 831. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 951
 832. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 939
 833. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 939
 834. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 938
 835. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 937
 836. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 933
 837. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 928
 838. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 924
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 924
 840. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 923
 841. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 920
 842. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 909
 843. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 905
 844. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 895
 845. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 895
 846. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 888
 847. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 879
 848. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 871
 849. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 868
 850. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 866
 851. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 863
 852. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 853
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 818
 854. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 808
 855. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 802
 856. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 800
 857. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 799
 858. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 797
 859. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 794
 860. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 786
 861. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 768
 862. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 767
 863. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 740
 864. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 738
 865. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 675
 866. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 673
 867. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 664
 868. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 652
 869. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 643
 870. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 613
 871. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 606
 872. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 606
 873. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 598
 874. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 597
 875. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 597
 876. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 596
 877. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 586
 878. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 585
 879. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 583
 880. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 582
 881. Rok 2021
  Wyświetleń: 581
 882. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 572
 883. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 567
 884. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 562
 885. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 552
 886. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 551
 887. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 548
 888. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 547
 889. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 547
 890. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 544
 891. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 544
 892. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 537
 893. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 534
 894. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 534
 895. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 516
 896. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 513
 897. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 506
 898. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 504
 899. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 503
 900. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 501
 901. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 498
 902. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 481
 903. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 477
 904. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 468
 905. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 466
 906. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 463
 907. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 462
 908. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 453
 909. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 453
 910. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 436
 911. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 435
 912. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 432
 913. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 431
 914. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 419
 915. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 417
 916. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 413
 917. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 409
 918. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 408
 919. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 407
 920. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 403
 921. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 397
 922. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 395
 923. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 387
 924. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 387
 925. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 384
 926. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 378
 927. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 371
 928. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 366
 929. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 354
 930. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 353
 931. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 351
 932. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 343
 933. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 331
 934. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 328
 935. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 327
 936. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 326
 937. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 326
 938. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 326
 939. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 321
 940. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 313
 941. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 309
 942. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 308
 943. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 299
 944. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 296
 945. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 294
 946. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 292
 947. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 290
 948. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 284
 949. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 281
 950. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 279
 951. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 279
 952. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 276
 953. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 274
 954. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 265
 955. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 264
 956. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 260
 957. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 259
 958. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 255
 959. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 251
 960. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 248
 961. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 248
 962. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 247
 963. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 246
 964. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 221
 965. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 219
 966. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 218
 967. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 218
 968. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 969. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 215
 970. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 214
 971. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 195
 972. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 183
 973. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 174
 974. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 173
 975. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 168
 976. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 165
 977. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 162
 978. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 162
 979. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 157
 980. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 153
 981. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 145
 982. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 141
 983. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 140
 984. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 139
 985. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 135
 986. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 134
 987. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 134
 988. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 127
 989. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 127
 990. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 126
 991. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 117
 992. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 113
 993. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 110
 994. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 109
 995. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 109
 996. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 105
 997. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 101
 998. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 100
 999. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 75
 1000. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 68
 1001. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 65
 1002. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 60
 1003. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 59
 1004. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 58
 1005. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 57
 1006. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 57
 1007. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 53
 1008. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 52
 1009. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 52
 1010. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 47
 1011. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 46
 1012. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 46
 1013. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 45
 1014. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 42
 1015. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 38
 1016. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 21
 1017. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 14
 1018. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 13
 1019. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 12
 1020. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 11
 1021. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 7