Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13526841882157999827405321752953474723822857763000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64558583295362448095712784700248623171085408041068834795351808
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 128325
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 123121
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 58306
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 27926
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 25171
 6. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 22821
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 22337
 8. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 21802
 9. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 20843
 10. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 20083
 11. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 20033
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 19877
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 19107
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18423
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 17543
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 17082
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 16752
 18. Informacje
  Wyświetleń: 16625
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16415
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 16080
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 15751
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 15736
 23. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 15162
 24. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 15150
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 14952
 26. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 14744
 27. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 14723
 28. Rok 2017
  Wyświetleń: 14542
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14383
 30. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 14081
 31. Ogólna
  Wyświetleń: 14075
 32. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 14031
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13902
 34. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 13813
 35. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 13712
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 13534
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13435
 38. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 13325
 39. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 13285
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13245
 41. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 13184
 42. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 13097
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13050
 44. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 12960
 45. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 12956
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12929
 47. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 12715
 48. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 12622
 49. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 12608
 50. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 12478
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12398
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 12191
 53. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 12106
 54. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 12039
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12028
 56. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 11909
 57. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 11830
 58. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11634
 59. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 11493
 60. Rok 2015
  Wyświetleń: 11455
 61. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11317
 62. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 11214
 63. Rok 2019
  Wyświetleń: 11209
 64. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 11178
 65. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 11126
 66. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 11044
 67. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 10932
 68. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 10844
 69. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10835
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 10751
 71. Rok 2016
  Wyświetleń: 10737
 72. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10736
 73. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10730
 74. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 10715
 75. Rok 2012
  Wyświetleń: 10715
 76. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10582
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 10578
 78. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 10553
 79. Rok 2014
  Wyświetleń: 10407
 80. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 10402
 81. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 10401
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 10395
 83. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 10379
 84. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 10378
 85. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 10361
 86. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 10359
 87. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10310
 88. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10208
 89. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 10167
 90. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 10116
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10045
 92. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9995
 93. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 9994
 94. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 9870
 95. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9714
 96. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 9471
 97. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 9425
 98. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9327
 99. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 9301
 100. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 9254
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 9238
 102. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9192
 103. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 9156
 104. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 9028
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9003
 106. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 8978
 107. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 8896
 108. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 8751
 109. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 8651
 110. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 8602
 111. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8528
 112. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 8460
 113. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 8457
 114. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 8447
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8423
 116. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 8311
 117. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8303
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 8282
 119. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 8178
 120. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8172
 121. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 8053
 122. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7879
 123. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 7871
 124. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 7836
 125. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 7818
 126. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7791
 127. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 7704
 128. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7683
 129. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7622
 130. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 7621
 131. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7592
 132. Rok 2018
  Wyświetleń: 7572
 133. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7557
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 7506
 135. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 7453
 136. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7390
 137. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7382
 138. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 7246
 139. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7234
 140. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 7152
 141. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 7115
 142. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7101
 143. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 7091
 144. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 7022
 145. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 7008
 146. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 7001
 147. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6936
 148. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6903
 149. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6900
 150. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6858
 151. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 6807
 152. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 6787
 153. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6782
 154. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 6772
 155. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 6767
 156. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 6752
 157. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 6684
 158. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 6678
 159. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 6650
 160. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6601
 161. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 6594
 162. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6553
 163. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6537
 164. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 6521
 165. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 6513
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 6505
 167. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6505
 168. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 6475
 169. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6468
 170. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 6453
 171. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 6451
 172. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 6414
 173. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6414
 174. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 6393
 175. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 6369
 176. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6363
 177. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 6344
 178. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 6339
 179. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6321
 180. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6317
 181. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6316
 182. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6305
 183. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 6295
 184. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 6282
 185. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6268
 186. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6265
 187. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6261
 188. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6227
 189. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6206
 190. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 6173
 191. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 6158
 192. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 6136
 193. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 6124
 194. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 6039
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6013
 196. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6009
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5991
 198. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 5982
 199. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5981
 200. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 5974
 201. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 5937
 202. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5923
 203. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 5919
 204. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 5909
 205. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 5907
 206. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 5903
 207. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5889
 208. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 5873
 209. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5855
 210. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 5811
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5805
 212. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5805
 213. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5767
 214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5745
 215. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5742
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 5713
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 5701
 218. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5676
 219. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 5663
 220. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 5614
 221. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 5613
 222. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 5605
 223. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 5576
 224. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 5573
 225. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5557
 226. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 5541
 227. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5539
 228. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5518
 229. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 5510
 230. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 5510
 231. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5509
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5500
 233. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 5489
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 5479
 235. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 5474
 236. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5469
 237. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 5458
 238. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5452
 239. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5445
 240. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 5439
 241. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 5436
 242. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5430
 243. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 5429
 244. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 5428
 245. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 5420
 246. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5388
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 5372
 248. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 5366
 249. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 5365
 250. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 5360
 251. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5351
 252. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 5343
 253. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5320
 254. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 5320
 255. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 5316
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 5315
 257. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 5309
 258. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5291
 259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5291
 260. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5286
 261. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 5283
 262. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 5277
 263. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5268
 264. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 5265
 265. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5240
 266. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5225
 267. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 5224
 268. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 5219
 269. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5215
 270. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5213
 271. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 5212
 272. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 5207
 273. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5201
 274. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 5197
 275. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 5190
 276. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5186
 277. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 5182
 278. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5171
 279. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5166
 280. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 5151
 281. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 5143
 282. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5127
 283. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5119
 284. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 5117
 285. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5107
 286. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5104
 287. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 5094
 288. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 5090
 289. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5089
 290. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 5087
 291. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5076
 292. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5073
 293. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5069
 294. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 5058
 295. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5042
 296. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 5030
 297. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 5027
 298. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5003
 299. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 4997
 300. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 4996
 301. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 4995
 302. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4994
 303. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4982
 304. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4980
 305. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 4974
 306. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 4973
 307. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4964
 308. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 4948
 309. Rok 2020
  Wyświetleń: 4947
 310. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 4947
 311. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 4934
 312. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 4933
 313. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4930
 314. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 4923
 315. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4923
 316. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 4921
 317. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 4914
 318. Rok 2021
  Wyświetleń: 4913
 319. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4911
 320. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4910
 321. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 4909
 322. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4909
 323. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 4906
 324. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 4903
 325. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4902
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4898
 327. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4888
 328. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 4885
 329. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4883
 330. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4872
 331. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 4869
 332. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4865
 333. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 4855
 334. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4855
 335. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4852
 336. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4851
 337. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 4849
 338. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 4848
 339. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4846
 340. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4846
 341. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 4844
 342. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 4835
 343. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4831
 344. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 4822
 345. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 4817
 346. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 4794
 347. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 4793
 348. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 4785
 349. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4784
 350. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4781
 351. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4780
 352. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4774
 353. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 4773
 354. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4772
 355. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4768
 356. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 4756
 357. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 4755
 358. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 4752
 359. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4751
 360. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4745
 361. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4745
 362. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4742
 363. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 4732
 364. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4727
 365. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 4716
 366. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 4714
 367. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 4713
 368. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4712
 369. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 4712
 370. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4690
 371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 4689
 372. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 4685
 373. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4684
 374. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 4683
 375. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4676
 376. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 4672
 377. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4667
 378. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4667
 379. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4657
 380. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 4654
 381. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4643
 382. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 4643
 383. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 4642
 384. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4641
 385. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 4633
 386. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 4630
 387. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 4629
 388. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4629
 389. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 4624
 390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 4622
 391. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 4620
 392. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 4616
 393. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 4612
 394. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 4611
 395. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 4610
 396. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4605
 397. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4604
 398. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 4581
 399. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 4572
 400. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 4570
 401. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4568
 402. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4564
 403. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4555
 404. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4553
 405. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 4552
 406. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4549
 407. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4548
 408. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 4542
 409. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 4542
 410. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4538
 411. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 4529
 412. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 4523
 413. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 4506
 414. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4494
 415. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 4489
 416. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 4481
 417. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4470
 418. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 4465
 419. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4463
 420. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 4459
 421. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 4443
 422. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4439
 423. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4433
 424. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 4427
 425. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4426
 426. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 4425
 427. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 4417
 428. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4404
 429. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4403
 430. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4388
 431. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4381
 432. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4376
 433. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4375
 434. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4373
 435. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 4363
 436. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 4348
 437. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 4348
 438. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4342
 439. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 4332
 440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 4328
 441. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 4324
 442. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4323
 443. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 4320
 444. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 4320
 445. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4317
 446. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4311
 447. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4309
 448. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 4305
 449. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 4302
 450. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4301
 451. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4299
 452. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 4296
 453. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 4290
 454. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4283
 455. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4283
 456. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4283
 457. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4268
 458. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 4266
 459. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4265
 460. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 4262
 461. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4247
 462. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4231
 463. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4223
 464. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4222
 465. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 4220
 466. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4218
 467. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4218
 468. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4204
 469. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4203
 470. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 4203
 471. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4202
 472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 4198
 473. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 4196
 474. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 4196
 475. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 4187
 476. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4185
 477. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 4183
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4183
 479. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4177
 480. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4167
 481. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4167
 482. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 4150
 483. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4148
 484. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4147
 485. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 4144
 486. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4138
 487. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 4137
 488. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4137
 489. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4136
 490. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4134
 491. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 4127
 492. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4126
 493. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 4120
 494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 4117
 495. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 4108
 496. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4107
 497. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4106
 498. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4101
 499. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 4098
 500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4094
 501. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4093
 502. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 4092
 503. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 4092
 504. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4092
 505. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 4082
 506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 4061
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 4051
 508. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 4049
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 4046
 510. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 4043
 511. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4041
 512. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4039
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4037
 514. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4030
 515. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4020
 516. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 4017
 517. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 4006
 518. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4005
 519. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4002
 520. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 4000
 521. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3999
 522. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 3999
 523. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 3992
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3992
 525. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3991
 526. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3982
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3979
 528. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3977
 529. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 3976
 530. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3972
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3967
 532. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3963
 533. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 3955
 534. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 3954
 535. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3952
 536. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3951
 537. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3944
 538. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3942
 539. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3941
 540. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3940
 541. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 3939
 542. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 3930
 543. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3911
 544. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3907
 545. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 3903
 546. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3902
 547. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3893
 548. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 3891
 549. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3889
 550. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3885
 551. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3882
 552. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3877
 553. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3875
 554. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 3874
 555. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3868
 556. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 3867
 557. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 3865
 558. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 3865
 559. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 3864
 560. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3862
 561. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3860
 562. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 3860
 563. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3855
 564. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3844
 565. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 3842
 566. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3831
 567. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3830
 568. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3828
 569. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3828
 570. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3826
 571. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3823
 572. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 3821
 573. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3820
 574. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3814
 575. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 3799
 576. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3796
 577. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3793
 578. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3777
 579. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3773
 580. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3768
 581. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3761
 582. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3751
 583. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3749
 584. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3744
 585. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3741
 586. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3740
 587. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3736
 588. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3733
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3731
 590. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3723
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3714
 592. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3711
 593. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3705
 594. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3704
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3701
 596. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3700
 597. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 3697
 598. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 3692
 599. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3688
 600. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3687
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 3682
 602. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 3676
 603. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3673
 604. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3671
 605. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 3669
 606. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 3659
 607. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3653
 608. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3651
 609. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 3636
 610. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3627
 611. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 3621
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3604
 613. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3601
 614. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3590
 615. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3579
 616. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 3570
 617. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 3550
 618. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 3550
 619. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 3549
 620. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3535
 621. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 3492
 622. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3489
 623. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3477
 624. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 3459
 625. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3447
 626. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3445
 627. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3440
 628. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 3423
 629. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3420
 630. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 3410
 631. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3408
 632. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 3392
 633. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3381
 634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 3374
 635. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3367
 636. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3360
 637. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3356
 638. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 3354
 639. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 3350
 640. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 3341
 641. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3337
 642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3336
 643. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3302
 644. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3289
 645. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3281
 646. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3274
 647. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 3247
 648. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3234
 649. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3233
 650. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3214
 651. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 3200
 652. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3190
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 3184
 654. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3178
 655. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3171
 656. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 3169
 657. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3169
 658. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3145
 659. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3131
 660. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3120
 661. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3112
 662. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 3105
 663. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 3088
 664. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 3064
 665. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 3063
 666. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3061
 667. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 3059
 668. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3049
 669. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3041
 670. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3037
 671. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3034
 672. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 3018
 673. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3017
 674. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3016
 675. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3003
 676. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3002
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 2991
 678. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2974
 679. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 2970
 680. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 2968
 681. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2966
 682. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2959
 683. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2953
 684. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2938
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2935
 686. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2935
 687. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2917
 688. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2916
 689. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2910
 690. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2902
 691. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2895
 692. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2890
 693. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2888
 694. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2886
 695. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2873
 696. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2872
 697. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2866
 698. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2853
 699. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2848
 700. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2834
 701. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2829
 702. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2821
 703. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2818
 704. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2816
 705. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2808
 706. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2796
 707. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2787
 708. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2785
 709. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2784
 710. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2777
 711. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2770
 712. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2763
 713. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2750
 714. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2749
 715. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2745
 716. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 2744
 717. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2744
 718. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2737
 719. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 2731
 720. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2707
 721. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2686
 722. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2685
 723. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2668
 724. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 2667
 725. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2663
 726. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2656
 727. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2654
 728. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2653
 729. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2618
 730. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2617
 731. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2616
 732. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 2614
 733. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2597
 734. Przetargi i zamówienia w 2022 roku
  Wyświetleń: 2595
 735. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2591
 736. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2590
 737. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2583
 738. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2575
 739. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2568
 740. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2565
 741. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2562
 742. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 2548
 743. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2538
 744. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2536
 745. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2532
 746. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2530
 747. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2526
 748. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 2525
 749. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2521
 750. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 2516
 751. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2515
 752. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2514
 753. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2512
 754. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2505
 755. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 2497
 756. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2487
 757. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2485
 758. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2481
 759. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 2479
 760. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2475
 761. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2473
 762. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2470
 763. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2460
 764. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 2455
 765. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2453
 766. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2446
 767. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2444
 768. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 2439
 769. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2437
 770. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2423
 771. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 2416
 772. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 2407
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 2401
 774. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2397
 775. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2394
 776. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 2387
 777. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 2380
 778. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 2379
 779. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 2373
 780. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2371
 781. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2367
 782. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2359
 783. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2355
 784. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2346
 785. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2341
 786. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 2340
 787. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 2314
 788. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2296
 789. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2292
 790. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 2292
 791. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2292
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2284
 793. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2279
 794. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2278
 795. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 2250
 796. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2247
 797. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2242
 798. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2236
 799. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2225
 800. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 2212
 801. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2207
 802. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2199
 803. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2187
 804. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 2185
 805. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2173
 806. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2166
 807. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2164
 808. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2160
 809. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 2159
 810. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2148
 811. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 2129
 812. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2122
 813. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2114
 814. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2086
 815. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 2086
 816. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 2071
 817. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2054
 818. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2041
 819. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 2036
 820. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 2006
 821. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2002
 822. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2001
 823. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2000
 824. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1987
 825. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1963
 826. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1951
 827. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 1948
 828. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1947
 829. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1944
 830. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1939
 831. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1939
 832. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1937
 833. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1937
 834. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1927
 835. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 1926
 836. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1924
 837. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1919
 838. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1918
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1915
 840. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1906
 841. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 842. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1896
 843. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1894
 844. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 1892
 845. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 1875
 846. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1873
 847. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1867
 848. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1859
 849. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1855
 850. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1854
 851. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 1854
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1850
 853. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1850
 854. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 1840
 855. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1832
 856. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1831
 857. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1823
 858. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1815
 859. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1814
 860. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1809
 861. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1801
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1799
 863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1791
 864. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1785
 865. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 1785
 866. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1785
 867. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1772
 868. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1769
 869. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1759
 870. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1744
 871. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1731
 872. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 1703
 873. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 1699
 874. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1681
 875. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 1676
 876. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1675
 877. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1674
 878. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1671
 879. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1657
 880. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1651
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1637
 882. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 1637
 883. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1637
 884. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 1634
 885. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1633
 886. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1632
 887. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 1630
 888. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1611
 889. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1607
 890. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1606
 891. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1604
 892. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1578
 893. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1575
 894. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1574
 895. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 1574
 896. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1572
 897. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 1562
 898. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1549
 899. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1541
 900. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 1534
 901. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1527
 902. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1521
 903. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1518
 904. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 1515
 905. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1491
 906. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1490
 907. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1487
 908. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1472
 909. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1449
 910. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1443
 911. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1441
 912. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1439
 913. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1424
 914. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1413
 915. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1409
 916. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1406
 917. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1397
 918. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1396
 919. Rok 2022
  Wyświetleń: 1387
 920. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 1381
 921. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1378
 922. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1377
 923. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1374
 924. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 1360
 925. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1356
 926. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1349
 927. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1338
 928. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1336
 929. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1333
 930. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 1331
 931. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1324
 932. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 1313
 933. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 1309
 934. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 1306
 935. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1305
 936. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 1303
 937. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1290
 938. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 1289
 939. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1269
 940. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1265
 941. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1257
 942. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1255
 943. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 1252
 944. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1251
 945. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1250
 946. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 1236
 947. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 1235
 948. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1232
 949. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 1225
 950. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1209
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1205
 952. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1203
 953. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1196
 954. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 1190
 955. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 1173
 956. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1173
 957. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 1172
 958. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1155
 959. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 1148
 960. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1146
 961. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1146
 962. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 1143
 963. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1143
 964. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1140
 965. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1139
 966. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1136
 967. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 1135
 968. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1127
 969. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 1126
 970. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1122
 971. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1116
 972. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 1110
 973. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1110
 974. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1108
 975. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1098
 976. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1097
 977. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1095
 978. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1093
 979. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1090
 980. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1088
 981. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1082
 982. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1071
 983. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1067
 984. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1064
 985. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1059
 986. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 1047
 987. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1036
 988. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 1031
 989. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1031
 990. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1025
 991. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1005
 992. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1003
 993. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 992
 994. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 972
 995. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 971
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 942
 997. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 937
 998. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 936
 999. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 27 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz dalszym toku uzgodnień
  Wyświetleń: 928
 1000. Uchwała nr XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2022
  Wyświetleń: 926
 1001. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 925
 1002. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 924
 1003. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 921
 1004. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 919
 1005. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 912
 1006. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 908
 1007. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 893
 1008. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 891
 1009. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 891
 1010. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 886
 1011. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 882
 1012. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 880
 1013. Konkursy i konsultacje 2022
  Wyświetleń: 877
 1014. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 872
 1015. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Łany przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 871
 1016. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 866
 1017. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 861
 1018. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 857
 1019. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 856
 1020. Obwieszczenie nr IUR.6220.11.2021 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 847
 1021. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 844
 1022. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 843
 1023. ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 840
 1024. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 837
 1025. Zawarcie umowy w 2022 roku
  Wyświetleń: 833
 1026. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 828
 1027. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 822
 1028. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 821
 1029. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 818
 1030. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 817
 1031. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 815
 1032. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 814
 1033. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 812
 1034. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 812
 1035. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 800
 1036. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 798
 1037. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 796
 1038. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 793
 1039. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 788
 1040. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 785
 1041. ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 785
 1042. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 785
 1043. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 782
 1044. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 781
 1045. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 780
 1046. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 778
 1047. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 776
 1048. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 774
 1049. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 770
 1050. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 769
 1051. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 768
 1052. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 767
 1053. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 766
 1054. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023
  Wyświetleń: 765
 1055. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 753
 1056. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 751
 1057. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o przekazaniu Aneksu do Raportu oraz uzyskaniu opinii
  Wyświetleń: 741
 1058. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 741
 1059. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 739
 1060. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 729
 1061. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 728
 1062. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 717
 1063. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 716
 1064. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 706
 1065. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2022 roku
  Wyświetleń: 706
 1066. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 700
 1067. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 697
 1068. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 692
 1069. Budżet Gminy Cisek na 2022 rok
  Wyświetleń: 685
 1070. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 671
 1071. Karta informacyjna nr 32/2021
  Wyświetleń: 660
 1072. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 654
 1073. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 646
 1074. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 645
 1075. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 641
 1076. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 640
 1077. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 638
 1078. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 1 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dwóch uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 637
 1079. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 632
 1080. Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 631
 1081. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 629
 1082. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 628
 1083. Informacja o unieważnieniu Przetargu na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek Cz.II
  Wyświetleń: 626
 1084. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 621
 1085. Karta informacyjna nr 33/2021
  Wyświetleń: 611
 1086. Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 611
 1087. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 604
 1088. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek cz.I
  Wyświetleń: 590
 1089. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 581
 1090. Karta informacyjna nr 34/2021
  Wyświetleń: 579
 1091. Informacja z otwarcia ofert na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 574
 1092. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 574
 1093. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 573
 1094. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 570
 1095. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 569
 1096. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 566
 1097. Karta informacyjna nr 1/2022
  Wyświetleń: 560
 1098. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 560
 1099. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 559
 1100. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 558
 1101. Karta informacyjna nr 35/2021
  Wyświetleń: 552
 1102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 549
 1103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 548
 1104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 - 2022
  Wyświetleń: 543
 1105. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 542
 1106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 519
 1107. Karta informacyjna nr 2/2022
  Wyświetleń: 513
 1108. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania
  Wyświetleń: 513
 1109. Obwieszczenia 2022 rok
  Wyświetleń: 506
 1110. Karta informacyjna nr 3/2022
  Wyświetleń: 493
 1111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 493
 1112. Przetarg - Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 457
 1113. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - SPORT
  Wyświetleń: 455
 1114. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - OPIEKA
  Wyświetleń: 449
 1115. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 444
 1116. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 419
 1117. Obwieszczenie Nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 388
 1118. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 371
 1119. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 363
 1120. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 359
 1121. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 r.
  Wyświetleń: 357
 1122. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 344
 1123. Przetarg - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 344
 1124. Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 323
 1125. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 318
 1126. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 marca 2022 o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentów
  Wyświetleń: 316
 1127. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 4 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 303
 1128. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 299
 1129. Zawiadomienie o przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek - II wyłożenie
  Wyświetleń: 297
 1130. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 294
 1131. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 22 marca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o wpłynięciu do Wójta Gminy następnych dokumentów w sprawie
  Wyświetleń: 289
 1132. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 267
 1133. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 260
 1134. Obwieszczenie nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 256
 1135. Obwieszczenie Nr IUR.6833.1.2022 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 254
 1136. Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 250
 1137. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 242
 1138. Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 239
 1139. Obwieszczenie nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KOBYLICE
  Wyświetleń: 236
 1140. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 229
 1141. Zawiadomienie o zwołaniu XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 213
 1142. Zarządzenie nr 2 Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 210
 1143. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 187
 1144. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 185
 1145. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 3 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 183
 1146. Karta informacyjna nr 4/2022
  Wyświetleń: 181
 1147. Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 181
 1148. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 177
 1149. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 173
 1150. Karta informacyjna nr 6/2022
  Wyświetleń: 164
 1151. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 162
 1152. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 162
 1153. Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 158
 1154. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
  Wyświetleń: 157
 1155. Karta informacyjna nr 8/2022
  Wyświetleń: 156
 1156. Zawiadomienie o zwołaniu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 156
 1157. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 153
 1158. Karta informacyjna nr 5/2022
  Wyświetleń: 152
 1159. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 152
 1160. Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 149
 1161. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 147
 1162. Obwieszczenie nr IUR.6733.6.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 144
 1163. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - II postępowanie
  Wyświetleń: 143
 1164. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 142
 1165. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 141
 1166. Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 140
 1167. Karta informacyjna nr 7/2022
  Wyświetleń: 132
 1168. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2022 r. o przekazaniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień do Raportu
  Wyświetleń: 130
 1169. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 128
 1170. Informacja z otwarcia ofert na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 122
 1171. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 25 lipca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 120
 1172. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 120
 1173. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 120
 1174. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 116
 1175. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 września 2022 roku
  Wyświetleń: 114
 1176. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 113
 1177. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 110
 1178. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 110
 1179. Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 108
 1180. Karta informacyjna nr 10/2022
  Wyświetleń: 105
 1181. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 101
 1182. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 100
 1183. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISEK
  Wyświetleń: 95
 1184. Karta informacyjna nr 9/2022
  Wyświetleń: 93
 1185. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2021
  Wyświetleń: 92
 1186. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 92
 1187. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 89
 1188. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 86
 1189. Przetarg na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 85
 1190. Karta informacyjna nr 11/2022
  Wyświetleń: 83
 1191. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 82
 1192. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 82
 1193. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 81
 1194. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 79
 1195. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 78
 1196. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2021 rok
  Wyświetleń: 77
 1197. Zawiadomienie o zwołaniu XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 75
 1198. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 73
 1199. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 73
 1200. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2021 rok
  Wyświetleń: 73
 1201. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 73
 1202. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 73
 1203. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 72
 1204. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 71
 1205. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 69
 1206. Karta informacyjna nr 12/2022
  Wyświetleń: 69
 1207. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2021
  Wyświetleń: 69
 1208. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2021 rok
  Wyświetleń: 69
 1209. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 68
 1210. Karta informacyjna nr 13/2022
  Wyświetleń: 67
 1211. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2021 rok
  Wyświetleń: 64
 1212. Karta informacyjna nr 14/2022
  Wyświetleń: 58
 1213. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 57
 1214. Obwieszczenie Nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 54
 1215. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 47
 1216. Zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 45
 1217. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 43
 1218. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 42
 1219. Karta informacyjna nr 21/2022
  Wyświetleń: 39
 1220. Karta informacyjna nr 18/2022
  Wyświetleń: 35
 1221. Karta informacyjna nr 20/2022
  Wyświetleń: 35
 1222. Karta informacyjna nr 16/2022
  Wyświetleń: 34
 1223. Karta informacyjna nr 19/2022
  Wyświetleń: 34
 1224. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 34
 1225. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 - 2023
  Wyświetleń: 32
 1226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 31
 1227. Karta informacyjna nr 15/2022
  Wyświetleń: 31
 1228. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 31
 1229. Karta informacyjna nr 17/2022
  Wyświetleń: 29
 1230. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ROSZOWICE" w miejscowości Roszowice, gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 27
 1231. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 26
 1232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację stacji uzdatniania wody w Błażejowicach – IV postępowanie
  Wyświetleń: 15
 1233. Karta informacyjna nr 22/2022
  Wyświetleń: 8
 1234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 8
 1235. Karta informacyjna nr 23/2022
  Wyświetleń: 2