Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

UMWO_op.png
W celu spełnienia obowiązku nałożonego w art. 91 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz ze względu na zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Opolskiego przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

Projekt dokumentu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza – Program ochrony powietrza 2020 

W związku z § 3 uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. nr I/13/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego” zamieszcza się poniżej stosowne dokumenty:

Pobierz:
PDFOBWIESZCZENIE konsultacje POP dodatkowe.pdf
PDFUchwała SWO z załącznikiem (POP)_1198893_892302.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2020
  przez: Marszałek Województwa Opolskiego
 • opublikowano:
  04-06-2020 10:58
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  09-07-2020 11:02
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 449
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl