Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 listopada 2019 roku (poniedziałek)   o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XIV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w  budżecie Gminy na 2019 roku,
     PDFUchwała.XIV.ZmBudżet.2019.2019-11-20.pdf
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     PDFUchwała.XIV.WPF.2019.2019-11-20.pdf
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,
      PDFUchwała.XIV.STAWKI_PODATKU.2019.2019-11-07.pdf
  d) zmiany Statutu Gminy Cisek.
      PDFUchwała.XIV.ZmianaSTATUTU.2019.2019-11-13.pdf
 7. Zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2019
  przez: Ines Ziegler
 • opublikowano:
  18-11-2019 15:35
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  26-11-2019 11:09
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 675
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl