Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019

Nowe formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019 
(deklaracje i informacje podatkowe)

W tym miejscu znajdziesz formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych
które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu lub przesłać przez platformę ePUAP.

DEKLARACJE I INFORMACJE

1.

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

PDFDT-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji DT-1A

PDFDT-1A.pdf 

2.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

PDFDN-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1

PDFZDN-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

PDFZDN-2.pdf

3.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

PDFIN-1.pdf

 

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1

PDFZIN-1.pdf

 

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2

PDFZIN-2.pdf

 

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3

PDFZIN-3.pdf

4.

Deklaracja na podatek rolny DR-1

PDFDR-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1

PDFZDR-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2

PDFZDR-2.pdf

5.

Informacja o gruntach IR-1

PDFIR-1.pdf

 

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1

PDFZIR-1.pdf

 

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2

PDFZIR-2.pdf

 

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3

PDFZIR-3.pdf

6.

Deklaracja na podatek leśny DL-1

PDFDL-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1

PDFZDL-1.pdf

 

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2

PDFZDL-2.pdf

7.

Informacja o lasach IL-1

PDFIL-1.pdf

 

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1

PDFZIL-1.pdf

 

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2

PDFZIL-2.pdf

 

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-2

PDFZIL-3.pdf