Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2018.
  PDFOCENA zasobów pomocy społecznej - sprawozdanie za 2018 rok.pdf
 5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
  PDFSPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CISEK za 2018 rok.pdf
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej za rok 2018.
  PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU za 2018 rok.pdf
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
  PDFUchwała.VIII.ZmBudżet.2019.2019-05-21.pdf
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek,
  PDFUchwała.VIII.Wynagrodzenia_nauczycieli.2019.2019-05-20.pdf
  d) współdziałania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego a Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew i Gminą Reńska Wieś w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej i zadania dotyczącego zapewnienia dowozu dzieci do szkół.
 12. Zapytania i oświadczenia radnych.
 13. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  20-05-2019 16:31
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  27-05-2019 21:41
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 872
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl