Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019

Zarządzenie Nr 103/2018
Wójta Gminy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cisek

 

Na podstawie § 23 Statutu Sołectw z terenu Gminy Cisek  przyjętych uchwałą Rady Gminy Cisek Nr IV/31/91 z dnia 15 lutego 1991 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuję zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Cisek.

§ 2. Celem zebrań wiejskich dokonanie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 3. Ustala się zasady przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie  Gminy Cisek, który stanowi załącznik nr 1 do  zarządzenia.

§ 4.Ustala się harmonogram  wiejskich zebrań wyborczych określający termin, miejsce i godzinę zebrania oraz osoby wytypowane do obsługi zebrania, który jest załącznikiem nr 2 do  zarządzenia.

§ 5. Ustala się scenariusz przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sprawie dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz: 
PDFzałącznik nr 1.pdf
Zmiana załącznika nr 2 PDFHarmonogram zebrań wiejskich 2019_ZMIANA.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2019
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  08-01-2019 14:19
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  22-02-2019 13:48
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3029
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl