Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2019 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XV/84/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XV/83/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
   
 • Uchwała Nr XIV/79/2019 z 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XIV/78/2019 z 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
   
 • Uchwała Nr XIII/72/2019 z 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XIII/71/2019 z 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
   
 • Uchwała Nr XII/66/2019 z 23 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XII/65/2019 z 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
   
 • Informacja Wójta Gminy Cisek o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za I półrocze 2019 roku:
  PDFZarządzenie nr 67 Wójta Gminy Cisek z 26 sierpnia 2019 roku.pdf
  PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za I półrocze 2019 roku.pdf

   
 • Uchwała Nr XI/62/2019 z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XI/61/2019 z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
   
 • Uchwała Nr IX/55/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr IX/54/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VIII/49/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr VIII/48/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VII/40/2019 z 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr VII/39/2019 z 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VI/29/2019 z 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr VI/28/2019 z 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr III/19/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2018
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  27-12-2018 09:55
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  20-12-2019 09:45
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 931
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl