Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2019 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr VIII/49/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr VIII/48/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VII/40/2019 z 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr VII/39/2019 z 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VI/29/2019 z 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr VI/28/2019 z 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok.
 • Uchwała Nr III/19/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2018
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  27-12-2018 09:55
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  30-06-2020 16:09
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 1377
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl