Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zakres działania poszczególnych Komisji określa Statut Gminy.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI NA KADENCJĘ 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna

1) Marek Stefanides - Przewodniczący Komisji,
2) Tomasz Golasz,
3) Feliks Kecler,
4) Diter Hałas,
5) Weronika Strominska-Richter

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Marcin Markiefka,
2) Andrzej Barucha,
3) Jan Mrozek,
4) Marek Stefanides,
5) Alojzy Wurst.

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

1) Tomasz Golasz - Przewodniczący Komisji,
2) Andrzej Barucha,
3) Teresa Harc,
4) Feliks Kecler,
5) Marek Stefanides.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

1) Jan Malik - Przewodniczący Komisji,
2) Teresa Harc,
3) Alojzy Ketzler,
4) Ryszard Musioł,
5) Rozwita Szafarczyk.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1) Alojzy Wurst - Przewodniczący Komisji,
2) Diter Hałas,
3) Marcin Markiefka,
4) Jan Mrozek,
5) Adam Zemełka.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2018
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  07-12-2018 13:45
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2049
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl