Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXIII.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy. 
 4. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2017rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmieniająca uchwałę nr IV/24/2015 z dnia 2 marca 2015 w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  d) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
  e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2018,
  f) podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  g) podziału Gminy Cisek na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz  siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  h) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXXIII.OKREGI.2018.2018-03-26.pdf
PDFUchwała.XXXIII.OBWODY.2018.2018-03-26.pdf
PDFUchwała.XXXIII.PROGRAM_OPIEKI_ZWIERZ.2018.2018-03-26.pdf
PDFUchwała.XXXIII.INKASO.2018.2018-03-26.pdf
PDFUchwała.XXXIII.PENSUM.2018.2018-03-26.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2018
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  19-03-2018 14:03
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  27-03-2018 07:41
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 2579
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl