Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 2/2018

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 2/2018
2 Rodzaj dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża  „CISEK” , gmina Cisek

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu

Zawiadomienie o złożeniu Aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża  CISEK poł. na działkach  nr 297/1, 297/6 km. 2 Steblów

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0093 Steblów,

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2018
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 05.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/2378/1728/zawiadomienie-nr-iur622022018-wojta-gminy-z-1-grudnia-2017-r-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2017, 11/2017, 15/2017
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.02.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2018
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  06-02-2018 20:12
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 1323
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl