Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2018 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

PDFZarządzenie.23.2019.2019-03-28.pdf - w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2018 rok - Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 2122

PDFUchwała RIOOpole nr 123.2019 z 4 kwietnia 2019 roku.pdf
PDFUchwała RIO Opole nr 185.2019 z 10 maja 2019 roku.pdf
PDFUchwała KR nr 1.2019 z 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 • Uchwała Nr III/21/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr III/20/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr II/13/2018 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr II/12/2018 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXIX/234/2018 z 29 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIX/233/2018 z 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 z 1 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 z 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXVII/220/2018 z 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVII/219/2018 z 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXVI/215/2018 z 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVI/214/2018 z 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXV/209/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXV/208/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXIV/204/2018 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIV/203/2018 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXII/187/2018 z 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXII/186/2018 z 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2017
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  21-12-2017 10:58
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  18-06-2019 14:31
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2747
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl