Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXX.2017                

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22 listopada 2017 r. (środa) godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie  gminy na 2017 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r.,
  c) określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,  
  d) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na rok 2018.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXX.Stawki_podatku_nieruch.2017.2017-11-13.pdf
PDFUchwała.XXX.GPPiRPA.2017.2017-11-15.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2017
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  15-11-2017 11:29
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  23-11-2017 10:38
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 2053
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl