Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Sprawozdanie
z dnia 23 października 2017 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 roku oraz Zarządzenia Nr 81/2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 13 października 2017 roku w dniach od 13 października 2017 r. do 20 października 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek bip.cisek.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony projekt Rocznego programu współpracy Gminy Cisek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”. W tych dniach również, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać uwagi, opinie i wnioski do w/w projektu.

Zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji informuję, że do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku” nie zostały zgłoszone żadne uwagi, opinie oraz wnioski.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2017
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  23-10-2017 13:16
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 1462
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl