Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIV.2017

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia  27 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXIV SESJA Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXIII Sesji  Rady Gminy.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2016,
 5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym,
  d) określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym,
  e) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych.
  f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 201
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

PDFUchwała.XXIV.PSP_LiRL.2017.2017-03-20.pdf
PDFUchwała.XXIV.Kryteria.2017.2017-03-20.pdf
PDFUchwała.XXIV.KrytPrzedszkola.2017.2017-03-20.pdf
PDFUchwała.XXIV.Pens.2017.2017-03-20.pdf
PDFUchwała.XXIV.BezZwierz.2017.2017-03-20.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2017
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  20-03-2017 14:47
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  30-03-2017 13:42
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 3654
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl