Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola

Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Cisek
z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Łanach.

Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Łanach.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek www.bip.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 19 Wójta Gminy z 8 marca 2017 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
  • wytworzono:
    08-03-2017
    przez: Barbara Kuczera
  • opublikowano:
    08-03-2017 21:29
    przez: Jerzy Groeger
  • zmodyfikowano:
    04-04-2017 13:18
    przez: Jerzy Groeger
  • podmiot udostępniający:
    Wójt Gminy Cisek
    odwiedzin: 4777
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl