Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 3/2017

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 3/2017
2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojew.
Nr 427 w km. 6+488 w m. Roszowice
na działkach 330/1, 330/2,356,369,370/1 km. 1 Roszowice

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0087 Roszowice

7 Znak sprawy IUR.6220.4.2017
8 Dokument wytworzył

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul.  Oleska 127

9 Data dokumentu 14.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2017
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  24-02-2017 11:35
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  24-02-2017 11:36
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3146
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl