Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2017 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XXXI/185/2017 z 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXXI/184/2017 z 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXX/179/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXX/178/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/172/2017 z 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIX/171/2017 z 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXVIII/166/2017 z 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVIII/165/2017 z 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXVII/164/2017 z 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVII/163/2017 z 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXVI/161/2017 z 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVI/160/2017 z 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXV/153/2017 z 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXV/152/2017 z 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/145/2017 z 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIV/144/2017 z 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIII/133/2017 z 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIII/132/2017 z 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2016
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  22-12-2016 12:45
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  21-12-2017 12:39
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2925
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl