Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XVIII.2016

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 10 sierpnia 2016 r. (środa) godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) uchylenia uchwały nr XVII/98/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek,
  d) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek,
  e) uchylenia uchwały XVIII/99/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek,
  f) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek,
  g) zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie.
 7. Zapytania i oświadczenia radnych,
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XVIII.Uchylenie98.2016.2016-08-04.pdf
PDFUchwała.XVIII.Uchylenie99.2016.2016-08-04.pdf
PDFUchwała.XVIII.SZKOLY.2016.2016-08-04.pdf
PDFUchwała.XVIII.WymaganPrzeds.2016.2016-08-04.pdf
PDFUchwała.XVIII.TARYFA.2016.2016-08-04.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy
Rozwita Szafarczy

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2016
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  04-08-2016 11:58
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  10-08-2016 10:39
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 2405
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl