Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach

Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy Cisek

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie  ogłoszenia  pierwszego ograniczonego przetargu ustnego  na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust.1 oraz art. 40 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3,  § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w wykonaniu Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2016 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Kobylice oznaczonej jako działka o  numerze ewidencyjnym 265 o  powierzchni 0,0923 ha.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą  w wysokości 13 500,00 zł.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 52 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2016 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2016
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  01-08-2016 14:08
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  07-09-2016 10:03
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2747
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl