Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XV.2016

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XV sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Polskiej Cerekwi nt. dopłat bezpośrednich w 2016 roku.
 5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie, oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2015.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2015.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie od 22.02.2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.
 10. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2016
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  18-04-2016 15:49
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 2847
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl