Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to stanowisko administracyjno-biurowe, praca na pełny etat, w tym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Niezbędne wymagania od kandydata na to stanowisko, zakres wykonywanych zadań, wymagane dokumenty i informacje dodatkowe dotyczące złożenia oferty zawiera poniższe ogłoszenie:

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek z dopiskiem: "Nabór na stanowisko - referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego" w terminie do 7 marca 2016 roku do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2016
  przez: Danuta Pawlik
 • opublikowano:
  23-02-2016 15:13
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 4747
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl