Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 8/2016
Wójta Gminy Cisek
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek w roku szkolnym 2016/2017


Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) Wójt Gminy Cisek zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2016/2017 do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek.

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust 1 określa:

a) dla przedszkoli – załącznik nr 1,
b) dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cisek oraz na tablicy ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 8 Wójta Gminy z 29 stycznia 2016r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 8 Wójta Gminy z 29 stycznia 2016r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2016
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  29-01-2016 13:41
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  31-01-2018 14:29
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 7022
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl