Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2016 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

PDFZarządzenie.23.2017.2017-03-28.pdfw sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2016 rok - Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 1446

 • Uchwała Nr XXI/120/2016 z 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXI/119/2016 z 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XX/111/2016 z 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XX/110/2016 z 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XIX/108/2016 z 26 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIX/107/2016 z 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVIII/101/2016 z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVIII/100/2016 z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVII/95/2016 z 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVII/94/2016 z 25 lipca maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVI/92/2016 z 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVI/91/2016 z 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XV/88/2016 z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XV/87/2016 z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XIII/76/2016 z 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIII/75/2016 z 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2015
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  23-12-2015 09:35
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  11-05-2017 14:38
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3165
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl