Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XI.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XI SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie od 28 września 2015 r. do 23 listopada 2015 r.
 8. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.
  a) przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2015,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,    
  e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015-2017,
  f) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”,           
 10. Zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Proszę szanownych radnych i sołtysów o niezawodne przybycie na obrady sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.TRANSPORT.2015.2015-11-09.pdf
PDFUchwała.XI.GPWR.2015.2015-10-20.pdf
PDFUchwała.XI.ORGANIZACJE.2015.2015-11-16.pdf
PDFUchwała.XI.PODATKI.2015.2015-11-09.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2015
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  16-11-2015 11:55
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  16-11-2015 11:57
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 2706
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl