Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 roku oraz Zarządzenia Nr 77/2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 października 2015 roku w dniach od 23 października 2015 r. do 30 października 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.bip.cisek.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”. W tych dniach również organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać uwagi, opinie i wnioski do w/w projektu.

Termin składania uwag, wniosków i opinii: od 23.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
Miejsce składania uwag, wniosków i opinii: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, e-mail: info@cisek.pl.

Forma składania uwag, wniosków i opinii: Formularz zgłaszania uwag dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” nie zostały zgłoszone żadne uwagi, wnioski oraz opinie.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2015
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  03-11-2015 09:05
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2322
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl