Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek lub drogą mailową na adres info@cisek.pl do dnia 30 pażdziernika 2015 r. na załączonym formularzu.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2015
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  23-10-2015 12:14
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3354
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl