Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku

Zarządzenie Nr  61/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia  4 września 2015 r
.

 w sprawie  ogłoszenia  pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Roszowice składającej się z działki o  numerze ewidencyjnym 764/3, karta mapy 3, o  powierzchni 0,0977 ha.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą brutto w wysokości 48.000,00 zł.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2015
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  04-09-2015 13:34
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3386
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl