Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego

Uchwałą Rady Gminy Cisek nr IX/48/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku Rada Gminy Cisek przyjęła Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego.  Jest on dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele, kierunki działań oraz plany i harmonogramy ich realizacji w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów cieplarnianych.

Realizacja powyższych założeń przybliży Polskę do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, a także do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poszczególnych jednostek samorządowych, wchodzących w skład Subregionu.

Opracowanie przedstawia ogólne informacje o ZPGN, metodykę jego opracowania oraz cel sporządzania dokumentu. Przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych na szczeblu globalnym, unijnym, krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym pod względem ich zgodności z zakresem ZPGN. Głównym założeniem tej analizy było wskazanie celów oraz założeń, zawartych w dokumentach strategicznych, powiązanych z gospodarką niskoemisyjną.

ZPGN został przygotowany w sposób zintegrowany dla całego Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego, ze wskazaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych gmin i powiatów, w tym Gminy CisekW częściach szczegółowych w szerszym zakresie przedstawiono zagadnienia bezpośrednio związane z jednostkami samorządu terytorialnego objętymi ZPGN.

Plan dostępny jest (w formie 10 plików PDF) w zakładce PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku --> Uchwały z dnia 24 sierpnia 2015 r. - IX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014 - 2018)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2015
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  27-08-2015 13:08
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 6963
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl