Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.VI.2015

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się VI SESJA Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje: 

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad V Sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Polskiej  Cerekwi nt. dopłat bezpośrednich w 2015 roku.
 5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2014 r.,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
  c) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Proszę szanownych radnych i sołtysów   o niezawodne przybycie na obrady sesji.

PDFUchwała.VI.Czystość.2015.2015-04-20.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  15-04-2015
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  15-04-2015 14:35
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  20-04-2015 15:25
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 3367
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl