Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.V.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się V SESJA Rady Gminy.
Porządek obrad przewiduje: 

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad IV Sesji Rady Gminy. 
 4. Spotkanie z  Młodzieżową Radą Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków,
  d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  e) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia  Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu,
  f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2015.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych,
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

PDFUchwała.V.FunduszSołecki.2015-03-30.pdf
PDFUchwała.V.POLICJA.2015-03-30.pdf
PDFUchwała.V.ZABYTKI.2015-03-30.pdf
PDFUchwała.V.ZwierzBezdomne.2015-03-30.pdf

​Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2015
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  23-03-2015 12:49
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 3662
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl